Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert: Strategia rozwijania marek własnych musi być zintegrowana ze strategią siecidlahandlu.pl - 17 listopada 2016 11:40


- Na obecnym etapie dojrzałości rynku, strategia rozwijania marek własnych musi być w pełni zintegrowana ze strategią sieci. W przypadku marek generycznych czy marek imitacji rentowność asortymentu oraz kopiowanie działań liderów wystarczało za całą strategię. Przez lata miałam wrażenie, że przynajmniej część sieci rozwija marki własne głównie dlatego, że robią to inni gracze - mówi Dorota Kałowska, partner zarządzający Cobalt Spark i ekspert Polskiej Izby Handlu, koordynator programu FUTURE PRIVATE LABELS Poland & CEE.

Zdaniem Doroty Kałowskiej, dzisiaj przed markami własnymi sieci stawiają zupełnie inne zadania – wyróżnienia oferty na tle konkurencji, dostarczenia konsumentom powodów do lojalności a także budowania wizerunku samej sieci np. poprzez obecność marek własnych w kategoriach wręcz niszowych, ale w trendzie wzrostowym.

- Do realizacji tak postawionych celów konieczne jest strategiczne, długofalowe planowanie. Niezbędne jest również znalezienie trafnych odpowiedzi na pytania o to, jakie jest postrzeganie przez konsumentów marki sieci i co w związku z tym można zrobić z ofertą marek własnych? Budować marki własne w oparciu o reputację sieci czy wręcz przeciwnie, wprowadzać quasi -brandy? Czy marka sieci ma potencjał bycia gwarantem jakości dla swoich private labels? A jeśli nie, to czy mamy odpowiednie siły i środki do tego, aby budować marki własne jak brandy? Czy asortyment i architektura marek własnych są czytelne dla konsumentów i optymalne dla sieci pod kątem bieżącego zarządzania portfelem produktów? Jak marka własna może pomóc w realizacji strategii sieci? Na jakich wartościach powinna być budowana? Tych pytań, związanych ze skutecznym zarządzaniem markami własnymi, jest bardzo wiele i od jakości udzielonych odpowiedzi będzie zależał poziom sukcesu lub porażki - uważa ekspertka.

I wyjaśnia dalej. - Tu dochodzimy do kolejnego aspektu skutecznego zarządzania private labels, a mianowicie pełnego zrozumienia konsumentów – od postaw i przekonań dotyczących marek i decyzji zakupowych aż po trendy, diagnozowane zarówno w skali mikro, jak i makro. Do niedawna badania konsumenckie i marketingowe były domeną brandów. Badania realizowane przez sieci dotyczyły głównie postrzegania marki sklepu i analizy portfela klientów. Dzisiaj prowadzimy pogłębione badania marketingowe dla poszczególnych kategorii produktowych czy konkretnych marek własnych. Projekty te niejednokrotnie łączą wiele technik badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, włączając w to badania etnograficzne czy zaawansowane techniki monitorowania zachowań konsumentów w placówce handlowej - mówi Dorota Kałowska.