Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Klimat koniunktury w handlu hurtowym gorszy niż w październikuPAP - 23 listopada 2016 18:50


Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w listopadzie na poziomie plus 2,6 (plus 5,9 w październiku). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,8 proc. i 11,0 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie - podaje GUS.

Diagnozy sprzedaży są pozytywne, ale ostrożniejsze niż w ostatnich siedmiu miesiącach. Odpowiednie prognozy są pesymistyczne, po raz pierwszy od stycznia 2016 r. Oceny sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od opinii sprzed miesiąca. Utrzymują się nieznacznie negatywne przewidywania w tym zakresie - podaje GUS.

Stan zapasów towarów jest nadal zdaniem przedsiębiorców nadmierny. W związku z oczekiwanym spadkiem sprzedaży, zamówienia towarów u dostawców mogą być ograniczane. Możliwy jest nieznaczny spadek zatrudnienia, zapowiadany ostatni raz w grudniu 2015 r. Przedsiębiorcy prognozują, że w najbliższych trzech miesiącach ceny towarów mogą rosnąć.

Jak wynika z informacji GUS, spośród badanych jednostek, w listopadzie 5,6 proc. podmiotów (tak jak przed rokiem) nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności.

Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (59,5 proc. w listopadzie br., 59,0 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.).

Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym są niedobór pracowników (z 6,2 proc. do 11,6 proc.) oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (z 37,0 proc. do 41,7 proc.) - informuje GUS.