Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IMS obniża prognozę finansową. Spółka stawia na lokalizacje abonamentowedlahandlu.pl - 24 listopada 2016 19:51


Spółka IMS, lider rynku marketingu sensorycznego, ma ponad 30 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,23 mln zł zysku po trzech kwartałach 2016 r. Grupa realizuje strategię rozwoju w segmencie lokalizacji abonamentowych, na koniec III kwartału miała ich już blisko 12 tys. czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem.

Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowane przychody Grupy IMS były o 10% wyższe niż przed rokiem i wyniosły 30,21 mln zł. Wynik EBITDA i zysk netto były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wyniosły odpowiednio 6,40 mln zł i 3,23 mln zł. Jest to efekt polityki, która zakłada w tym roku zwiększenie wydatków na rozwój, co ma przełożyć się na szybsze wzrosty w kolejnych latach. W związku z tym, w tym roku spółka zwiększyła budżet marketingowy, a także wzmocniła zespoły IT i sprzedaży.

Dodatkowo negatywny wpływ na wyniki miał jednorazowy, księgowy koszt operacji odsprzedaży akcji własnych pracownikom. Znormalizowana EBITDA, nie uwzględniająca tej pozycji, wyniosła 7,32 mln zł, a zysk netto 3,97 mln zł.

– Realizujemy strategię, która pozwoli nam na dynamiczny rozwój – głównie w strategicznym obszarze usług świadczonych w segmencie abonamentowym. Prognozujemy, że wynik EBITDA wyniesie 13,5 mln zł w 2017 r., 16,5 mln zł w 2018 r. i 20 mln zł w 2019 r. Podtrzymujemy też naszą politykę dywidendową – powiedział prezes Michał Kornacki.

Wcześniej spółka zweryfikowała swoją prognozę na 2016 r., co jest efektem niższych niż zakładane przychodów w segmencie reklamowym. IMS prognozuje, że w całym roku skonsolidowane przychody wyniosą 42,5 mln zł, EBITDA 9,6 mln zł a skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 5,0 mln zł.

– Choć obniżyliśmy prognozę na ten rok, to zdecydowanie podtrzymujemy cele finansowe na kolejne lata. Sektor reklamowy, który jest bardzo wrażliwy na sytuację rynkową, będzie coraz mniej istotny z punktu widzenia całej Grupy – podkreślił wiceprezes Piotr Bielawski.

IMS sprawnie pozyskuje nowe lokalizacje abonamentowe. Na koniec III kwartału miał ich już dokładnie 11.931, czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Na koniec II kwartału było to 11.294 (czyli o 20% więcej niż w I półroczu 2015 r.).

Liczba obsługiwanych lokalizacji audio i wideo wyniosła na koniec III kwartału 9.578, a lokalizacji aroma 2.353.

W połowie maja zarząd zweryfikował politykę dywidendową Spółki. Wcześniej zakładała ona przeznaczanie dla akcjonariuszy przynajmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku przypadającego na jednostkę dominującą. Zgodnie z nową polityką będzie to co najmniej 60 proc. Wartość dywidendy z zysku za zeszły rok wyniosła 23 groszy za akcję, wobec 8 groszy w roku 2014.