Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prezes GK Specjał: Franczyza rozwija się szybciej niż zakładaliśmydlahandlu.pl - 5 grudnia 2016 11:21


- Rok 2016 był dla naszej Grupy Kapitałowej trudny. Plany podatkowe rządu i długo dyskutowany projekt tzw. podatku handlowego spowodował, że wiele działań, jakie poszczególne firmy, w tym i nasza, planowały podjąć, realizowano albo z opóźnieniem, albo o wiele wolniej niż zamierzano. Istniało niebezpieczeństwo, że podatkiem obłożone zostaną także sieci franczyzowe. Nic więc dziwnego, że w ciągu pierwszego półrocza proces przystępowania do sieci był znacząco mniej intensywny niż to wcześniej przewidywaliśmy - mówi Krzysztof Tokarz, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Specjał.

Ostatecznie projekt został przyjęty we względnie akceptowalnej formie i zawieszony na skutek sprzeciwu Komisji Europejskiej. - Taka huśtawka i niepewność nie sprzyja normalnemu i efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i rzutuje na wyniki naszej działalności. Wyniki finansowe GK SPECJAŁ w 2016 r., biorąc pod uwagę trudny czas można oceniać, że efekty sprzedażowe Grupy są zadowalające. Szacujemy, że nasze obroty sięgną ponad półtora miliarda złotych, nie licząc obrotów sklepów zrzeszonych w sieciach franczyzowych. Będziemy więc mieli do czynienia z wyraźnym wzrostem sprzedaży. W kontekście wspomnianych zawirowań rynkowych cieszy natomiast fakt, iż proces przyłączania do sieci franczyzowych nowych sklepów drogą wzrostu organicznego przebiega szybciej niż planowaliśmy. Mamy już około 6 tysięcy placówek handlowych zrzeszonych spółkach Nasz Sklep i LD Holding - mówi Krzysztof Tokarz.

- Jeśli chodzi o akwizycję, nie można sobie pozwolić na nie trafione inwestycje, o co jest bardzo łatwo. Dlatego prowadząc wiele rozmów w sprawie przyłączenia do nas kolejnych sieci szczególną uwagę zwracaliśmy na efektywność inwestycji i szybki zwrot poniesionych przez firmę nakładów. W trudnych i niepewnych warunkach musimy ograniczać ryzyko do niezbędnego minimum - wyjaśnia prezes GK Specjał.