Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

E-Izba postuluje o wyłączenie e-handlu spod działania ustawy o zakazie handlu w niedzieledlahandlu.pl - 6 grudnia 2016 09:30


E-Izba postuluje o wyłączenie e-sklepów spod zakresu zastosowania projektu ustawy o zakazie handlu w niedziele oraz wyłączenie z zakresu pojęcia „innych czynności sprzedażowych”: sortowania, klasyfikowania, pakowania, przepakowywania towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywania magazynowania produktów i towarów, a także sortowania i klasyfikowania,  a także ograniczenie pojęcia „niedzieli” do czasu zawierającego się pomiędzy godziną 6 rano w niedzielę, a godziną 23:59 w niedzielę. Bez rozszerzania tego pojęcia na poniedziałek.

E-Izba zaznacza, że specyficzną dla handlu elektronicznego cechą jest jego transgraniczny charakter. Oznacza to, że polskie sklepy internetowe konkurują ze sklepami internetowymi z całej Unii Europejskiej. Brak możliwości prowadzenia handlu przez polskie sklepy internetowe w niedziele będzie miał dwa skutki: polscy konsumenci będą kupowali w niedziele w zagranicznych sklepach internetowych, zagraniczni konsumenci zdobyci już przez polskie sklepy internetowe zaczną kupować w niedziele nie w polskich, lecz w zagranicznych sklepach internetowych.
Światowi gracze są w stanie dostarczyć polskim klientom zamówione przez nich towary własnym transportem z magazynów ulokowanych blisko granic z Polską. Spowoduje to osłabienie pozycji konkurencyjnej polskich sklepów internetowych, co pociągnie za sobą spadek ich obrotu oraz dochodów, a to z kolei odbije się na obniżeniu wpływów podatkowych do Skarbu Państwa