Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

BIG: Boże Narodzenie najbardziej lubią rodziny z dziećmidlahandlu.pl - 8 grudnia 2016 11:28


Nadchodzące święta zamierza obchodzić 94 proc. społeczeństwa. Na nastawienie do świąt największy wpływ ma sytuacja rodzinna. Zdecydowana większość rodaków (średnio 819 zł) pokryje wydatki z oszczędności, choć niektórym pomoże też nieopłacenie bieżących rachunków i zaciągnięcie pożyczek - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor i BIK.

Boże Narodzenie lubi 76 proc. dorosłych Polaków, 12 procent nie lubi, a kolejnym 12 procentom są one obojętne. Wielkanoc w tym samym badaniu zdobyła 62 proc. sympatyków, 18 proc. niechętnych i 20 proc. obojętnych.

Wśród osób, które nie posiadają dzieci, Boże Narodzenie lubi 71 proc. respondentów oraz 63 proc. singli (22 proc. z nich nie lubi Świąt). Z kolei tam gdzie jest potomstwo święta lubi 81 proc. ankietowanych. Najlepiej jednak jeśli dziecko jest jedno lub dwoje, bo gdy pociech jest więcej odsetek pozytywne nastawionych spada do 75 proc.

Posiadający dzieci lubią bardziej święta, mimo że wydają na przygotowania o ponad jedną czwartą więcej niż bezdzietni. Polacy zapytani jakie kwoty wydają na zorganizowanie świąt wskazali przedziały od 250 zł do ponad 1000 zł. Średnio polska rodzina wydaje 819 zł. Jednak gdy przeciętna zadeklarowana kwota na świąteczne przygotowania osób bezdzietnych wynosi 708 zł, w domach gdzie są potomkowie jest to 901 zł. Tam gdzie dzieci jest co najmniej trójka, kwota ta jest jeszcze wyższa i wynosi 984 zł.

Na wysokość wydatków przekłada się też miejsce zamieszkani - najwięcej na przygotowania świąteczne wydaje się w Polsce Centralnej - 1038 zł, najmniej na wschodzie kraju – 644 zł.

Badanie pokazuje, że zdecydowana większość Polaków planuje pokryć wydatki z bieżących dochodów oraz oszczędności. Tylko 4 proc. zamierza na ten cel zaciągnąć kredyt konsumpcyjny lub pożyczkę. Jeśli już decydujemy się na pożyczanie, to w pierwszej kolejności od rodziny lub znajomych - 54 proc. odpowiedzi. Ten sposób zadłużania się preferują kobiety - 61 proc. wskazań. Na drugiej pozycji ex equo są firmy pożyczkowe i banki. Z ofert finansowania świąt w firmach pożyczkowych planuje skorzystać 46 proc. badanych, a z propozycji banków - 44 proc. (wyniki nie sumują się do 100 proc, bo możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi). Wśród chętnych do zadłużenia się w firmach pożyczkowych dominują mężczyźni (63 proc. wskazań) oraz mieszkańcy Polski Wschodniej (71 proc.), a także osoby w wieku 45 - 60 lat i mieszkający z rodzicami.  4 proc. ankietowanych wspomina również, że podreperuje grudniowy budżet nie płacąc wszystkich bieżących rachunków.

Ankietowani, którzy wzięli udział w badaniu BIG InfoMonitor i BIK najczęściej spędzają święta w gronie rodzinnym. Dwie trzecie Polaków pozostanie we własnym domu – (68 proc. wskazań), a jedna trzecia wyjedzie, zazwyczaj do domu rodzinnego bliższych i dalszych krewnych. Tylko nieliczni, zalewie 8 proc., wybiorą się na wyjazdy w gronie rodzinnym do hoteli czy pensjonatów. Najczęściej zdecydują się na to pary bez dzieci (12 proc.). Jeszcze mniejsza pula osób spędzi święta w gronie znajomych lub też wybierze świąteczny wyjazd ze znajomymi, odpowiednio 5 i 2 proc.

*Badanie ARC Rynek i Opinia wykonane metodą Computer Assisted Web Interview, na panelu internetowym, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 25 do 60 roku życia, N= 802