Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Euler Hermes: Wzrost upadłości w handlu (video)pr, dlahandlu.pl - 8 grudnia 2016 13:22


W listopadzie upadłość ogłosiły 73 polskie przedsiębiorstwa wobec 57 w listopadzie ub.r. (upadłości jako stan faktyczny – czyli niezdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców w różnych formach prawnych). Od początku roku opublikowano informacje o 728 tak rozumianych upadłościach wobec 686 w tym samym okresie ub. roku (+6%).

Dla handlu pogrążonego w wielu problemach: wobec 7% wzrostu liczby upadłości w handlu detalicznym i aż 22% w handlu hurtowym (za 11 miesięcy) wzrost popytu konsumpcyjnego o niecałe 4% jest niewystarczającym impulsem. Sprzedaż detaliczna wzrosła bowiem przy bardzo silnym wsparciu w postaci nie tylko programu 500+, ale także rosnącego zatrudnienia i jednocześnie wynagrodzeń. Patrząc na środki, które trafiły na rynek wzrost ten nie jest więc aż tak bardzo wysoki – a nawet trochę poniżej oczekiwań – mówi Tomasz Starus.

Jak podaje Grzegorz Błachnio, analityk w Euler Hermes, firmy, o których upadłości opublikowano informacje w listopadzie zatrudniały wg ostatnich dostępnych danych łącznie ponad 4,5 tys. pracowników.