Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Badanie: Ukraińcy w aglomeracji warszawskiej zarabiają średnio 2105 złportalspozywczy.pl - 12 grudnia 2016 13:02


Średni dochód na rękę obywateli Ukrainy w aglomeracji warszawskiej to 2.105 zł. Najwięcej zarabiają cudzoziemcy pracujący w sektorze remontowo-budowlanym (2.729 zł), a najmniej osoby świadczące usługi dla gospodarstw domowych (1.826 zł) – wynika z badania „Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce w 2015 r.” opublikowanego przez Narodowy Bank Polski.

Jak wynika z badania, we wszystkich sektorach, za wyjątkiem rolnictwa, doświadczeni migranci z Ukrainy zarabiają więcej niż niedoświadczeni. Mimo to, średnie zarobki ogółem drugiej grupy są wyższe (2.133 zł wobec 2.086 zł).

Wynika to z faktu, że wśród doświadczonych migrantów najbardziej powszechny jest sektor gospodarstw domowych, gdzie zarobki są, a wśród niedoświadczonych migrantów dominuje zatrudnienie w sektorze usług remontowo-budowlanych, który charakteryzuje się stosunkowo wysokimi zarobkami - informuje NBP.

Dodaje, że co prawda średnie zarobki migrantów na poziomie 2.105 zł miesięcznie są zbliżone do mediany zarobków w polskiej gospodarce, która według danych GUS wynosiła w 2014 r. brutto 3.292 zł9 (co daje około 2.300 zł na rękę), ale uzyskane wyniki wskazują, że aby osiągnąć taki dochód muszą oni pracować dużo więcej niż wynosi normalny etat w Polsce.

Średnio, przebadany imigrant pracował 54 godziny tygodniowo, czyli o połowę czasu więcej niż Polacy pracujący na etacie, jednak i w tym przypadku widoczne są różnice pomiędzy różnymi grupami migrantów. Osoby z większym doświadczeniem migracyjnym (pierwsze przybycie do 2013 r.), pracują średnio więcej godzin niż „nowsi” migranci (57 godzin tygodniowo wobec 53) - podaje NBP.

Podkreśla, że wynika to w dużej mierze z większego udziału w tej grupie kobiet pracujących w sektorze gospodarstw domowych, a właśnie w tym sektorze pracuje się najwięcej – średnio 58 godzin tygodniowo. Z badania wynika, że w innych ważnych sektorach, takich jak usługi remontowo-budowlane oraz rolnictwo, gdzie dominują głównie mężczyźni, średni czas pracy jest również wysoki i wynosi 57 godzin.

Badanie, opublikowane 12 grudnia 2016 r. przez NBP, zostało przeprowadzone w 2015 r. we współpracy z Fundacją Ośrodka Badań nad Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim.