Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rank Progress sprzeda Galerię Świdnickąwww.dlahandlu.pl - 23 grudnia 2016 10:04


Zarząd Rank Progress podał, że 22 grudnia 2016 r. spółka zależna Progress XI podpisała ze spółką Calioppe Investments przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi m.in. własności budynków pod nazwą „Galeria Świdnicka” o powierzchni zabudowy 19.777 mkw.

Strony umowy zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży nie później niż w dniu 16 maja 2017r. Cena sprzedaży wynosić będzie 26.700.000 euro.

- Natomiast w przypadku przejęcia przez kupującego zadłużenia w banku sprzedającego cena sprzedaży zostanie obliczona w euro jako różnica pomiędzy: kwotą 26.700.000 euro a całkowitą kwotą (saldem) zadłużenia sprzedającego wobec banku sprzedającego z umowy kredytu, wystarczającą do spłaty wszelkich długów sprzedającego wobec banku - podał Rank Progress w komunikacie.
Spółka wskazuje jednocześnie, iż zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia się szeregu warunków, przy czym warunki te są warunkami rynkowymi.

Galeria Świdnicka zostałą otwarta w marcu 2012 roku. Na 24 tysiącach metrów kwadratowych mieści się ponad 50 sklepów, usytuowanych na parterze obiektu, a także klub fitness. W galerii znajduje się również cyfrowe kino Cinema 3D, które w 4 salach może pomieścić jednocześnie ponad 1000 widzów.