Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma prosi wierzycieli o zweryfikowanie salda należnościdlahandlu.pl - 27 grudnia 2016 10:24


Alma wystosowała do swoich wierzycieli prośbę zweryfikowanie salda należności, jakie będzie umieszczone w spisie wierzytelności, w związku z otwarciem w dniu 15 grudnia 2016 r. postępowania sanacyjnego.

W tym celu należy przesłać na adres mailowy: spiswierzytelnosci@almamarket.pl
następujące dane: pełna nazwa i adres firmy; nr NIP; saldo należności na dzień 14 grudnia 2016 r.; dane kontaktowe do osoby, z którą można wyjaśnić ewentualne rozbieżności /nr tel., adres e-mail/.

W postępowaniu sanacyjnym Wierzyciele nie mają obowiązku dokonywania zgłoszeń wierzytelności, dlatego firma prosi o niewysyłanie żadnych dokumentów, załączników, itd. /będą żądane tylko w razie niezgodności/. Korespondencja dotycząca należności powinna być kierowana do Sądu, gdyż spisu wierzytelności dokonuje Zarządca.