Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W grudniu możliwy powrót inflacjipolskieradio.pl - 27 grudnia 2016 10:51


Do polskiej gospodarki wraca inflacja. Od lipca 2014 roku mieliśmy do czynienia z deflacją, w listopadzie zjawisko to wyhamowało i poziom cen był taki jak rok wcześniej. Według ekspertów, grudzień może być pierwszym miesiącem wzrostu cen w ujęciu rocznym.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że za najbardziej korzystny dla gospodarki jest uważany powolny wzrost cen. Podkreśla, że niska inflacja nie powstrzymuje konsumentów od zakupów, a takie zjawisko obserwujemy podczas głębszej deflacji. Monika Kurtek dodaje, że już szybki wzrost cen jest problemem, który ludzie odczuwają w swoich kieszeniach.

Choć do polskiej gospodarki wraca inflacja, eksperci są zgodni, że drożyzna nam nie grozi.