Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK: Koncentracja Lagardere Duty Free - Inflight Service zostanie szczegółowo zbadanawww.dlahandlu.pl - 28 grudnia 2016 11:29


UOKiK wydał w ostatnim okresie trzy postanowienia o przejściu do drugiej fazy postępowań w sprawie koncentracji. Wśród nich znalazła się sprawa przejęcia przez Lagardere Duty Free kontroli nad Inflight Service Poland.

Obie spółki zajmują się sprzedażą towarów w sklepach na lotniskach.

- Informacje udzielone przez wnioskodawcę nie pozwalają na precyzyjne określenie rynku właściwego zarówno w aspekcie produktowym, jak i geograficznym. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szczegółowego badania rynku - podał urząd.

Planowana koncentracja polega na nabyciu 100% udziałów w kapitale zakładowym Inflight Service Poland Sp. z o.o. przez Lagardere Duty Free Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży udziałów.

Lagardere Duty Free Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej Lagardere, działającej globalnie na następujących rynkach: wydawnictwa książkowe i elektroniczne; sprzedaż detaliczna w lokalizacjach podróżnych oraz lokalizacjach koncesjonowanych; prasa, sektor audiowizualny (radio, telewizja, produkcje audiowizualne) i cyfrowy oraz pośrednictwo w sprzedaży usług reklamowych oraz agencje sportowo-rozrywkowe.

Inflight Service Poland Sp. z o.o. prowadzi działalność wyłącznie w zakresie sprzedaży w sklepach na terenie jednego lotniska w Polsce. Spółka należy do grupy kapitałowej gategroup prowadzącej działalność w zakresie dostawy produktów, usług i rozwiązań służących pasażerom linii lotniczych, specjalizującej się w gastronomii, zaopatrzeniu i logistyce, zarówno na pokłady samolotów, jak i dla firm obsługi naziemnej.