Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eksperci: Perspektywy rozwoju rynku soków są obiecująceportalspozywczy.pl - 3 stycznia 2017 13:27


Z danych firmy badawczej Euromonitor wynika, że w 2015 r. liderem segmentu soków w Polsce była firma Maspex, zaraz za nią uplasowały się sokowe marki należące do takich spółek jak odpowiednio: Agros Nova, Hortex, Coca-Cola i FoodCare.

Zdaniem ekspertów perspektywy rozwoju rynku soków są obiecujące. Analitycy KPMG szacują, że w ciągu najbliższych czterech lat tempo wzrostu rynku soków osiągnie średni poziom 1,4 proc. rocznie, a wartość sprzedaży wyniesie blisko 6,4 mld zł w 2020 roku. 

W 2015 r. wartość sprzedaży detalicznej soków, nektarów i napojów owocowych w Polsce sięgnęła niemal 6 mld zł. Jest to druga największa, po napojach gazowanych, kategoria napojów bezalkoholowych w Polsce (pod względem wartości). 

Wartość rynku soków, nektarów i napojów owocowych na świecie w 2015 roku przewyższała 117 mld euro, z czego ponad jedną piątą stanowił rynek Unii Europejskiej. Na tle krajów europejskich najwięcej soków, nektarów i napojów owocowych sprzedano w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. W latach 2010‑2011 wartość tego rynku w Polsce odnotowała spadek (o około 250 mln zł) co w dużej mierze było echem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i niezbyt optymistycznych nastrojów konsumenckich. Z kolei od 2012 r. obserwujemy powolny jednak systematyczny wzrost wartości rynku. Jednak w roku 2015 segment soków, nektarów i napojów owocowych nadal swą wartością nie przewyższył roku 2010. Szacuje się, że w ciągu najbliższych czterech lat tempo wzrostu osiągnie średni poziom 1,4 proc. rocznie, a wartość sprzedaży wyniesie prawie 6,4 mld złotych w 2020 r.

Z raportu KPMG wynika, że na tle innych krajów europejskich Polacy kupują relatywnie dużo soków, nektarów i napojów owocowych w przeliczeniu na osobę – aż 35 litrów rocznie, czyli jedynie o jeden litr mniej niż mieszkańcy Niemiec, co daje nam drugie miejsce w Europie. Francuzi przeznaczają na tę kategorię najwięcej – aż 71 euro na osobę. Za nimi plasują się Niemcy (65 euro) oraz Brytyjczycy (63 euro). Polacy, mimo że kupują średnio aż 35 litrów soków, nektarów i napojów owocowych na osobę rocznie, wydają na nie relatywnie niewiele, bo tylko 37 euro na osobę. Porównując wydatki przeznaczone na ten cel, płacimy prawie dwa razy mniej od Niemców, Brytyjczyków czy Francuzów.