Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Textilmarket: Milion zł ze sprzedaży internetowej w grudniu ub.r.dlahandlu.pl - 11 stycznia 2017 09:38


Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez TXM S.A. w grudniu 2016 r. wyniosła 48 mln zł., co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu do grudnia roku poprzedniego. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora dyskontowego wyniosła 377 mln zł i była 20 proc. wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sieć Textilmarket na koniec grudnia składała się z 405 sklepów własnych o łącznej powierzchni 100,4 tys. mkw, która była 28% wyższa niż na koniec grudnia 2015.

Przechody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w grudniu 2016 wyniosły 1 mln zł co oznacza wzrost o 18% w stosunku do grudnia 2015 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż dyskontowego sklepu internetowego wyniosła 9 mln zł i była 47% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i usług w ujęciu narastającym za 2016 rok wyniosły 378 mln zł co stanowiło 99,1% prognozowanych przychodów netto ze sprzedaży.