Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Święta nie pomogły zarobić Tesco w Europie, sieć wspomina o konkurencji w Polscewww.dlahandlu.pl - 12 stycznia 2017 09:43


Tesco podało wyniki za trzeci kwartał roku finansowego 2016/17 (okres 13 tygodni zakończony 26 listopada). W tym czasie sprzedaż Grupy LfL wzrosła o 1,5 proc., natomiast sprzedaż LfL w okresie świątecznym (okres 6 tygodni zakończony 7 stycznia) wzrosła o 0,3 proc.

W ciągu 19 tygodni (trzeci kwartał plus okres świąteczny) sprzedaż LfL Grupy wzrosła o 1,1 proc. Sprzedaż w samej Wielkiej Brytanii wzrosła o 1,4 proc., sprzedaż międzynarodowa spadła o 0,1 proc., sprzedaż w Europie również spadła o 0,1 proc., a w Azji pozostała na tym samym poziomie.

Jeśli chodzi o sam okres świąteczny, sprzedaż LfL wzrosła w Wielkiej Brytanii o 0,7 proc., ale spadła w Europie (o 1,5 proc.) i w Azji (o 0,7 proc.)

Tesco podkreśla, że w Europie dobre wyniki w trzecim kwartale na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji przyczyniły się do zrównoważenia wpływu ostrej konkurencji rynkowej w Polsce.

Poniżej video z komentarzem Dave Lewisa, szefa Grupy Tesco: