Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż Grupy OFZ wyniosła w 2016 r. 91,1 mln złwww.dlahandlu.pl - 16 stycznia 2017 13:23


Sprzedaż spółki Organic Farma Zdrowia w 2016 r. wyniosła 54,5 mln zł, co oznacza wzrost LfL
o 3,4%.

Sprzedaż spółki zależnej Eko-Wital wyniosła 44 mln zł - wzrost o 32%.
Sprzedaż Grupy Organic Farma Zdrowia wyniosła 91,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13%.

W grudniu Grupa kontynuowała działania związane z rewitalizacją placówek handlowych,
działania marketingowe typowe dla okresu świątecznego i rozwijała własne marki.

Grupa wprowadziła do oferty kilkadziesiąt nowych produktów, w tym beligijskie czekolady ekologiczne Cachet, nabiał ekologiczny oraz nabiał ekologiczny bez laktozy Berchtesgadener Land i linię
bezglutenowych produktów ekologicznych Vitabella.