Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Jakie rozwiązania fiskalne dla branży vendingowej?dlahandlu.pl - 19 stycznia 2017 14:24


Przepisy zwalniające operatorów automatów sprzedażowych z obowiązku ewidencjonowania obrotów wygasły z końcem 2016 roku. Ministerstwo Finansów przedłużyło jednak to zwolnienie m.in. ze względu na zapowiadane przez rząd wprowadzenie do systemu podatkowego kas online oraz e-paragonów. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju trafił do konsultacji społecznych. Przewidywane jest roczne vacatio legis, dlatego zmiany mogą wejść w życie w 2018 r. Dzięki temu branża vendingowa zyskała czas na znalezienie odpowiednich rozwiązań technicznych.

- Dla naszej branży niezwykle istotny jest zapis dopuszczający generowanie paragonu fiskalnego wyłącznie w postaci elektronicznej w kasach, zainstalowanych w automatach - mówi Aleksander Wąsik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Vendingu, które konsultuje z resortem sposób fiskalizacji branży vendingowej. - Odstąpienie od papierowej wersji paragonu i rezygnacja z modułu drukowania umożliwia wypracowanie innych niż kasy fiskalne, bezpiecznych sposobów raportowania sprzedaży przez podatnika do organów fiskalnych. 

Ku kasom fiskalnym, jako sprawdzonym narzędziom skłania się Ministerstwo Finansów. Według branży to rozwiązanie jest zbyt kosztowne. - Producenci kas fiskalnych są gotowi opracować rozwiązania dla vendingu, ale oznacza to wydatek nawet do 1500 zł na każdą maszynę plus kilkaset złotych rocznie na cykliczne wydatki związane z serwisem i obowiązkowymi płatnymi przeglądami kas fiskalnych - mówi Grzegorz Wasilewski, pełnomocnik białostockiego operatora Ideal Group w rozmowach z resortem.

Istnieje też ryzyko, że nowe rozwiązanie nie będzie współpracowało ze starszymi automatami, co może spowodować konieczność ich wymiany na nowe. Jak ostrzegają przedstawiciele branży - efektem może być znaczny wzrost kosztów działalności gospodarczej, a co za tym idzie - ograniczenie liczby maszyn, bądź całkowita likwidacja działalności przez wielu operatorów.
Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do kas fiskalnych są systemy telemetryczne, umożliwiające bezpieczne przesłanie danych sprzedażowych do centralnego systemu administracji podatkowej.

- Istnieją urządzenia, które wykonują setki transakcji dziennie, a do utrzymania bezpieczeństwa transmisji i gromadzenia danych nie są potrzebne moduły fiskalne - przykładem są bankomaty - przekonuje Grzegorz Wasilewski. - Przewagą rozwiązań telemetrycznych nad kasami jest też ich uniwersalność – z jednej strony mogą raportować dane fiskalne, a z drugiej - analizować dane okołosprzedażowe, usprawniające zarządzanie efektywnością automatów sprzedażowych. To zaś pozwoli uniknąć dublowania się wydatków.

W Polsce jest kilkunastu producentów systemów telemetrycznych, jednak - zdaniem resortu - w obecnej formie nie są to urządzenia bezpieczne fiskalnie. W tej sytuacji są dwa wyjścia - albo branża zaproponuje rozwiązania, odpowiadające ministerstwu, albo zaproponuje je resort wspólnie z Głównym Urzędem Miar. Jednym z takich rozwiązań może być autorska technologia bezgotówkowych płatności Pay2Vend firmy Ideal Group, zastosowana między innymi w realizowanym w polskich szkołach projekcie Zdrowe Kieszonkowe. Rozwiązanie wykorzystuje różne nośniki – karty i breloki płatnicze, które są powiązane z własnym systemem płatności i technologiami elektronicznymi ich doładowania (porównywalnym do rozwiązań bankowych).

Kierunkowskazem dla polskiej branży vendingowej mogłyby być rozwiązania, funkcjonujące już w innych krajach. W Danii klient ma możliwość otrzymania tradycyjnego paragonu lub elektronicznego przesyłanego do aplikacji, która gromadzi wszystkie jego paragony lub na adres e-mail. W Chorwacji stworzono Centralny System Informatyczny administracji podatkowej i w momencie transakcji dane zostają do niego przesłane. Jednocześnie sprzedaż nie musi odbywać się za pomocą kasy fiskalnej, ale wystarczy odpowiednia aplikacja sprzedażowa zainstalowana na dowolnym urządzeniu.