Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sąd zajmie się wnioskiem ws. umorzenia postępowania sanacyjnego Kerdos Groupwww.dlahandlu.pl - 23 stycznia 2017 17:17


14 marca 2017 r. odbędzie się rozprawa sądowa w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Kerdos Group.

- Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji (...) podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał zawiadomienie o wyznaczeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (Sąd) rozprawy w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Emitenta. Sąd jednocześnie wskazał w zawiadomieniu na art. 326 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego - czytamy w komunikacie spółki.

Przypomnijmy, pod koniec maja 2016 r. Kerdos Group złożył wniosek w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych o rozpoznanie i oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki w związku z otwartym postępowaniem sanacyjnym.

Z dniem 11 maja 2016 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne, w związku z czym wniosek o ogłoszenie upadłości stał się bezprzedmiotowy.