Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

AmRest przejmuje Pizza Topcowww.dlahandlu.pl - 25 stycznia 2017 09:18


Zarząd AmRest Holdings 24 stycznia podpisał umowę zakupu udziałów Top Brands NV. Przedmiotem umowy jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln euro (ok. 61 mln zł). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Pizza Topco jest wyłącznym master-franczyzobiorcą Pizza Hut Delivery we Francji. Obecnie Pizza Topco prowadzi 123 restauracje, z których większość zarządzana jest przez franczyzobiorców. Restauracje własne (7 punktów) prowadzone są przez Pizza Delco France SAS, spółkę w 100% zależną od Pizza Topco. W roku fiskalnym 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 67,6 mln euro (295,6 mln zł). Szacowane skonsolidowane przychody Pizza Topco wyniosły około 14,5 mln euro (ok. 63,4 mln zł).
Intencją stron jest zakończenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy.
Przejęcie Pizza Topco świetnie wpisuje się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut zapoczątkowane podpisaniem w sierpniu 2016 umowy master-franczyzy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. AmRest zamierza rozwijać we Francji koncept Pizza Hut Delivery, jak również innowacyjny format Pizza Hut Express.