Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lech Premium przekaże milion zł na granty dla polskich miastpr - 25 stycznia 2017 13:03


1 lutego rozpoczyna się druga edycja LECHSTARTERA – programu pozytywnie zmieniającego polskie miasta, organizowanego przez Lecha Premium. W ramach akcji fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty działające na rzecz lokalnych społeczności mogą ubiegać się o granty o łącznej wartości miliona złotych.

15 projektów, które w ogólnopolskim głosowaniu zdobędą najwięcej głosów, zostanie zrealizowanych dzięki wsparciu Leszka Chmielewskiego. Jurorami LECHSTARTERA są Teresa Latuszewska-Syrda, Filip Springer i Yuri Drabent. LECHSTARTER będzie promowany ogólnopolską kampanią mediową.
Pierwsza edycja programu pokazała, że mieszkańcy polskich miast chcą i potrafią zmieniać swoje otoczenie oraz dbać o wspólną przestrzeń. Powstało 25 kreatywnych inicjatyw m.in. w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Olsztynie czy Bydgoszczy. Wszystkie projekty angażowały i jednoczyły wokół siebie ludzi, którym zależy na tym, by ich miasta stawały się lepsze. Dlatego też tegoroczna odsłona LECHSTARTERA koncentruje się na zmianach, dzięki którym społeczności, sąsiedztwa czy grupy z wspólnymi zainteresowaniami i potrzebami będą mogły jeszcze bardziej się integrować.

Zgłoszenia do programu będą przyjmowane od 1 do 22 lutego za pośrednictwem strony www.lechstarter.pl. Projekty mogą zgłaszać stowarzyszenia, ruchy społeczne, organizacje pozarządowe czy fundacje i inne podmioty wyszczególnione w regulaminie. Pomysły muszą dotyczyć jednego z trzech nowych obszarów tematycznych. Są to: Innowacje dla miasta i ludzi (nowe technologie, smart city, smart mobility itp) Miejskie akcje i kooperacje (organizacja spotkań, warsztatów, sąsiedzkich festiwali itp.) oraz Nowa miejska przestrzeń (tworzenie przestrzeni sąsiedzkich, rewitalizacja, odrestaurowywanie lokalizacji etc). Na realizację zwycięskich projektów Leszek Chmielewski przeznacza milion złotych w formie pięciu grantów o wartości 100 000 zł lub dziesięciu mikrograntów na 50 000 zł.

Wnioski spełniające kryteria formalne trafią w marcu pod obrady eksperckiego jury, złożonego z postaci, których znakiem rozpoznawczym jest nieszablonowe myślenie i zaangażowanie w tematykę przestrzeni publicznej. 

Wnioski spełniające kryteria formalne trafią w marcu pod obrady Jury, które wybierze 45 najciekawszych. Jednak głos decydujący w LECHSTARTERZE będą mieć internauci. W maju nastąpi ogłoszenie wyników ogólnopolskiego głosowania – wyłonionych zostanie 15 inicjatyw, które zdobędą granty od Leszka Chmielewskiego w formie pięciu grantów o wartości 100 000 zł lub dziesięciu mikrograntów na 50 000 zł. Realizacja zwycięskich projektów potrwa do 30 września tego roku
Wszystkie etapy LECHSTARTERA będą wsparte ogólnopolską kampanią mediową. Obsługą i koordynacją grantów zajmuje się agencja Afekt. Całość aktywności digital prowadzi agencja Lubię To. Za działania PR odpowiada agencja Tailor Made PR. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Zenith Optimedia.