Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Będzie zgoda sądu dla spółki E.Leclerc na kupno Almy za 94 mln zł?dlahandlu.pl - 17 lipca 2017 11:22


Zarząd Alma Market S.A. w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika Alma Market na rzecz IMMOMOK (spółki prowadzącej E.Leclerc Ursynów przy ul. Ciszewskiego) za łączną cenę netto w wysokości 94 mln zł złotych, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli na uzyskanie najbardziej korzystnej ceny w postępowaniu upadłościowym, a nadto zabezpieczy przedsiębiorstwo dłużnika przed ewentualnym spadkiem jego wartości, a dodatkowo ograniczy koszty upadłości. Pozwoli nadto na szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego. Proponowana transakcja zmierza do zachowania przedsiębiorstwa dłużnika, a co za tym idzie utrzymanie kilkuset miejsc pracy - czytamy w raporcie Alma Market.

Prezesem spółki Immomok jest Jean Philipe Magre, który jest prezesem E. Leclerc w Polsce.

Akcje Almy dzięki tej informacji zdrożały w ciągu dnia o 50 proc. do 60 gr.

W I kw. 2017 roku przychody ze sprzedaży działalności kontynuowanej Almy Marker wyniosły 20 618 tys. zł wobec 367 802 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Starta netto to 11 990 tys. zł wobec 985 tys. zł w 2016 r.

Wobec Alma Market S.A. w restrukturyzacji toczy się przed sądami około 371 postępowań, których suma wartości kwot głównych przedmiotu sporu na 31.03.2017 r. wynosi 21 425,4 tys. zł. Z czego dwa największe postępowania stanowią kwotę 2,4 mln zł (1 mln zł i 1,4 mln zł), łączna suma wartości przedmiotu sporu dla kolejnych 65 postępowań stanowi kwotę 14,4 mln zł i mieści się w granicach od 100 do 962 tys. zł.

17 stycznia 2017 r. zarządca masy sanacyjnej Almy złożył wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wniosek zakładał zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy zarządcą masy sanacyjnej spółki a spółką Alma Kraków zależną od Tomasza Żarneckiego. Sąd nie wyraził jednak zgody na tę transakcję. Obecnie Tomasz Żarnecki jest największym udziałowcem Almy Market.