Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mr Hamburger będzie otwierać restauracje oparte na kuchni amerykańskiejdlahandlu.pl - 27 sierpnia 2018 14:19


Spółka Mr Hamburger SA zamierza rozszerzyć działalność poprzez stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego konceptu gastronomicznego. Sieć chce otwierać restauracje z pełną obsługą kelnerską, których oferta skupiać się będzie na tradycyjnych daniach kuchni amerykańskiej. Restauracje te ulokowane będą w centrach dużych miast oraz w dużych centrach handlowych.

Spółka prowadzi dwa koncepty gastronomiczne: bary szybkiej obsługi pod marką Mr Hamburger oraz restauracje Leśne Runo serwujące dania tradycyjnej kuchni polskiej usytuowane przy stacjach benzynowych zlokalizowanych przy najważniejszych arteriach komunikacyjnych w Polsce. Obecnie spółka posiada 14 barów Mr Hamburger (7 własnych i 7 prowadzonych na zasadzie franczyzy) oraz 4 własne restauracje pod marką Leśne Runo.

- Rozszerzenie działalności o nowy koncept gastronomiczny wynika z przeprowadzonych własnych badań oraz analiz rynkowych spółki, a także obecnie panujących trendów rynkowych w branży gastronomicznej. Nowy koncept gastronomiczny ma zapewnić dywersyfikację prowadzonej działalności oraz pozytywnie wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki finansowe – ocenia Mr Hamburger.

Przypomnijmy, w drugim kwartale br. spółka Mr Hamburger S.A. osiągnęła przychód ze sprzedaży na poziomie 3,1 mln zł oraz zysk netto w wysokości 148,2 tys. zł. W porównywalnym okresie 2017 r. firma osiągnęła przychód w wysokości 3,06 mln zł i zysk 99,1 tys. zł. Przychody spółki za I półrocze wyniosły 5,7 mln zł (wobec 5,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku), a zysk netto ukształtował się na poziomie 24,7 tys. zł. W ubiegłym roku spółka zakończyła półrocze stratą w wysokości 166,7 tys. zł.