Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym RuchuPuls Biznesu - 5 września 2018 21:34


Sąd zabezpieczył majątek Ruchu poprzez ustanowienie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym - informuje serwis „Pulsu Biznesu”.

Warszawski sąd upadłościowo-restrukturyzacyjny połączył do wspólnego rozpoznania wnioski o upadłość oraz o sanację spółki. Złożyły je w sierpniu spółki ZPR Media i Time. Sąd zabezpieczył też majątek dystrybutora prasy, ustanawiając tymczasowego nadzorcę sądowego. Została nim spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja.

Do sądu upadłościowo-restrukturyzacyjnego 3 września wpłynął wniosek Ruchu o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z układem częściowym (sygnatura wniosku to „PPU” to: X GR 83/18). Sąd rozstrzygnie, czy w pierwszej kolejności będzie rozpoznawany wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, czy połączone wnioski upadłościowy i sanacyjny. Istnieje też możliwość, że sąd upadłościowy przejmie także wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.