Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W 50 sklepach Tesco odbędą się warsztaty dla dziecidlahandlu.pl - 17 września 2018 13:16


W blisko 50 sklepach Tesco w Polsce odbędą wycieczki edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności w ramach programu Ekspedycja Smaków. Zapisy dla szkół podstawowych i przedszkolnych zerówek do programu na rok szkolny 2018/2019 ruszyły 6 września.

Po każdej wycieczce nauczyciel otrzyma bezpłatnie boks edukacyjny z 5 scenariuszami lekcji do przeprowadzenia w klasie oraz pakiet zeszytów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. W ramach programu przyznawane są również certyfikaty dla opiekuna grupy.

Wg badań 13% uczniów wyrzuca jedzenie w szkole przynajmniej raz w tygodniu. Program „Od uprawy do potrawy” oferuje wsparcie w zakładaniu w szkołach Klubów Niemarnowania. Na stronie programu będą regularnie pojawiały się wskazówki z propozycjami aktywizacji dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 będzie można również zdobyć nieodpłatnie grę edukacyjną „Zakupowe mistrzostwa”. Gry otrzyma pierwsze 100 szkół, które zarejestrują swój Klub.

W roku szkolnym 2017/2018 odbyły się 372 Ekspedycje Smaków, które wyedukowały ponad 9 300 dzieci. Nauczyciele prowadzili również Kluby Niemarnowania Żywności oraz korzystali z przygotowanych scenariuszy lekcji, co przełożyło się na rekordową liczbę 46 000 uczniów zaangażowanych w II edycję programu „Od uprawy do potrawy”.
Aby zapisać się do „Ekspedycji Smaków” oraz do Klubów Niemarnowania należy wypełnić osobny formularz rejestracyjny na stronie www.oduprawydopotrawy.pl.

Partnerem programu są Banki Żywności i Szkoła na Widelcu.