Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Anna Godlewska przeszła z Carrefour'a do Friscodlahandlu.pl - 21 września 2018 09:00


Anna Godlewska, która do marca 2018 pracowała jako dyrektor księgowości w Carrefour Polska, od kwietnia zostało dyrektorem finansowym we Frisco.pl.

Z Carrefourem związana była przez blisko 4 lata. Wcześniej przez 8 lat była mangerem w KPMG. 

Anna Godlewska jest absolwentką SGH.