Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dobre półrocze spółki Wittchendlahandlu.pl - 21 września 2018 09:12


W I półroczu br. przychody ze sprzedaży Wittchen S.A. wyniosły 91, 6 mln zł wobec 75,6 mln zł zł po pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku. Spółka zwiększyła tez zysk z netto: z 215 tys. zł do 7,6 mln zł.

W I półroczu 2018 roku przychody Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 21% do poziomu 91,6 mln zł, na co składa się zwiększenie przychodów o 22% w segmencie detalicznym i o 12% w segmencie hurtowym. Wzrost sprzedaży w segmencie detalicznym wynika z rosnącej sieci handlowej, zwiększenia sprzedaży w sklepach porównywalnych oraz wzrostu realizowanego w kanale e-commerce zarówno w kraju jak i zagranicą.

Rosnąca siła zakupowa wpływająca na koszt zakupu towarów, trafione kolekcje oraz korzystne kształtowanie się kursów USD były głównymi czynnikami, które przyczynił się do zrealizowania w I półroczu 2018 roku marży brutto na sprzedaży w wysokości 60,4% costanowiło wzrost o 3,7 punktu  procentowego w stosunku do okresu porównywalnego. Wyższe przychody oraz marża wpłynęły na zwiększenie wyniku EBITDA o 41% do poziomu 12,6 mln zł. W związku z inwestycją w działania marketingowe i sprzedażowe zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych poprawa rentowności EBITDA była mniej dynamiczna niż wzrost marży na sprzedaży. Rentowność EBITDA wzrosła o 1,9 punktu procentowego osiągając poziom 13,8% - czytamy w raporcie spółki.

W I półroczu 2018 roku Grupa otworzyła 5 nowych salonów sprzedaży. Na dzień 30 czerwca 2018 roku powierzchnia handlowa wynosiła 7.401 mkw. i 95 punktów sprzedaży (na 30 czerwca 2017 roku 6.244 mkw. i 80 punktów sprzedaży).

W ramach rozwoju e-commerce w I półroczu 2018 roku kontynuowana była sprzedaż poprzez własne strony internetowe na rynku ukraińskim (www.wittchen.ua), rosyjskim (www.wittchen.ru) oraz niemieckim (www.wittchen.com/de) oraz sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe na rynkach europejskich. W rezultacie tych działań przychody zagraniczne wzrosły o 65% do poziomu 6,6 mln zł (I półrocze 2017: 4,0 mln zł), a ich udział w przychodach Grupy wzrósł do 7%.

W poprzednich okresach sprawozdawczych Wittchen rozpoznał 4,8 mln zł kosztów w związku z otrzymanymi decyzjami podatkowymi. Spółka nie zgadzała się z otrzymanymi decyzjami, które zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W lutym i w kwietniu 2018 roku WSA wydał korzystne dla spółki wyroki uchylające zaskarżone decyzje. Do dnia publikacji raportu spółka nie otrzymała postanowienia o uprawomocnieniu się wyroków - podaje Wittchen S.A.

6 kwietnia 2018 roku Wittchen ustalił z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie realizacji dostawy produktów marki Wittchen na pierwszą akcję sprzedażową w roku 2018, natomiast w dniu 19 czerwca 2018 roku na drugą akcję sprzedażową w 2018 roku. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach obu zamówień wynosi 24,5 mln zł netto.