Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Vistula liczy na sfinalizowanie połączenia z Bytomiem do końca rokudlahandlu.pl - 26 września 2018 11:12


Vistula zakłada, że jeśli akcjonariusze wyrażą zgodę na połączenie przy parytecie wymiany akcji w wysokości 0,72 akcji Vistuli Group za 1 akcje Bytomia, sądowa rejestracja połączenia i wymiana akcji łączących się spółek mogłyby dojść do skutku do końca 2018 roku – poinformowała spółka w sprawozdaniu zarządu.

Jak podaje firma, sfinalizowanie transakcji połączenia ze spółką Bytom jest najważniejszym celem na rok 2018 rok w obszarze działań strategicznych.

- Skuteczne przeprowadzenie tego procesu zapewni Grupie Kapitałowej długoterminowe możliwości wzrostu na coraz bardziej konkurencyjnym polskim rynku sprzedaży detalicznej – ocenia Vustula.

Po uzyskaniu zgody od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, obecnie Spółka oczekuje na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzającą do publikacji memorandum informacyjne dotyczące emisji akcji połączeniowych serii O. Po jej otrzymaniu, odbędą się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek Vistula Group i Bytom.

Po zakończeniu kwestii formalnych, priorytetem zarządu Vistuli będzie osiągnięcie synergii, zarówno przychodowych jak i kosztowych.

- Synergie przychodowe powinny być widoczne poprzez poprawę marży brutto w wyniku wspólnej polityki zakupowej głównie na rynkach zagranicznych. Zarząd szacuje, iż poprawa marży brutto marek Vistula, Wólczanka oraz Bytom może wynieść 1,5-2 punkty procentowe, co powinno przełożyć się na ok. 8-10 mln PLN synergii rocznie. Synergie kosztowe powinny być osiągnięte w obszarach kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu i powinny wynieść ok. 2 mln PLN rocznie – przewiduje spółka.

Zarząd oczekuje, iż całość synergii będzie widoczna w wynikach 2020 roku, natomiast pierwsze efekty powinny być widoczne w 2019 roku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 17 sierpnia wydał zgodę na połączenie Vistuli i Bytomia.