Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PE: Produkty "podwójnej jakości" podważają zaufanie obywateli do rynku UEdlahandlu.pl, za esmmagazine.com - 27 września 2018 10:47


Parlament Europejski zalecił szereg środków mających na celu zwalczanie "podwójnej jakości" produktów konsumpcyjnych sprzedawanych pod identyczną marką w UE. Obejmują one m.in. współpracę transgraniczną i testy porównawcze. Wyniki zostaną ujawnione w publicznie dostępnej bazie danych i przeanalizowane do końca 2018 r.

Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli wniosek Komisji Europejskiej z kwietnia 2018 r., dotyczący "Nowego Ładu dla Konsumentów", który zmienia dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Jednocześnie PE podkreślił, że potrzebna jest jasna definicja tego, co można uznać za podwójną jakość.

Parlamentarzyści ostrzegli również, że preferencje konsumentów nie powinny być wykorzystywane jako pretekst do obniżenia jakości na różnych rynkach. Jeśli firma sprzedaje produkt w całej UE, który ma różny skład w różnych krajach, nie może go oznaczać i znakować w pozornie identyczny sposób, ponieważ może to wprowadzać konsumentów w błąd.

Eurodeputowani zaprosili producentów do rozważenia umieszczenia logo na opakowaniu, które wskazywałoby, że treść i jakość tej samej marki są takie same w poszczególnych krajach UE.

Według sprawozdawczyni Olgi Sehnalovej konsumenci w różnych krajach narzekają, że nie kupują markowych produktów tej samej jakości. Podkreśliła, że ​​produkty o podwójnej jakości podważają zaufanie obywateli do uczciwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE i należy je uznać za nieuczciwą praktykę handlową.

Głosowanie nad nowym wnioskiem legislacyjnym zmieniającym dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych oczekiwane jest w listopadzie tego roku.

Różne testy i ankiety przeprowadzone w Europie Środkowej i Wschodniej dowiodły, że produkty spożywcze i niespożywcze reklamowane i sprzedawane pod tą samą marką, w pozornie identycznych opakowaniach, różnią się składem i składnikami.