Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dekpol chce budować magazyny i galeriepropertynews.pl - 1 października 2018 13:11


Grupa Dekpol w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 354,7 mln zł względem 158,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 123 proc. W segmencie generalnego wykonawstwa priorytetem jest realizacja projektów z sektora przemysłowego oraz magazynowego, galerii handlowych i pozostałych obiektów kubaturowych - poinformowała spółka.

Zysk netto wyniósł 15,1 mln zł w porównaniu do 6,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 138 proc. r./r.) Jednocześnie zarząd podniósł prognozę przychodów ze sprzedaży za cały 2018 rok o blisko 13 proc. do poziomu 800 mln zł, z wcześniej zakładanych 710 mln zł.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa Dekpol na koniec pierwszego półrocza 2018 r. realizował kontrakty o łącznej, umownej wartości ponad 543 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 287 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest ponad 50 proc. projektów.

W związku z dynamicznym rozwojem w Grupie przeprowadzane są odpowiednie procesy reorganizacyjne w celu optymalizacji kosztów i systematycznej poprawy wyników.