Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sejm: Rządowy projekt pakietu dla MŚP skierowany do dalszych prac w komisjiPAP - 3 października 2018 09:32


We wtorek odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu tzw. pakietu MŚP, który przewiduje 50 uproszczeń, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać przez 10 lat blisko 4 mld zł. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisji.

Jak powiedział PAP Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), nie jest jeszcze przesądzone czy projekt zostanie skierowany do dalszych prac wyłącznie do komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji. "Złożyłem protest. Sugestia była, żeby projekt szedł tylko do komisji deregulacyjnej. To będzie przesądzone w głosowaniu" - powiedział. W jego opinii "miejscem dla tej ustawy jest komisja gospodarki i rozwoju".

Jak mówił we wtorek w Sejmie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj, który przedstawiał podczas pierwszego czytania rozwiązania pakietu MŚP, to "kolejna porcja zmian" przygotowanych we współpracy z przedsiębiorcami. Zaznaczył, że projekt odpowiada na postulaty przedsiębiorców dot. spraw, które im "przeszkadzają czy wręcz irytują ich w codziennej działalności gospodarczej".

Ten pakiet, jak podkreślił, zawiera blisko 50 punktowych zmian, które mają ograniczyć bariery prawne w otoczeniu przedsiębiorców. "Głównie przedsiębiorców z sektora MŚP" - zaznaczył. Wyjaśnił, że z badań OECD wynika, że koszt różnego rodzaju obciążeń administracyjnych dla najmniejszych firm jest nawet pięciokrotnie większy, a z szacunków KE - że na jednego pracownika nawet dziesięciokrotnie większy niż w firmach większych.

"Jednocześnie te najmniejsze firmy generują co drugą złotówkę polskiego PKB" - podkreślił. Dodał, że największy udział w PKB mają mikro przedsiębiorstwa (ok. 30 proc.). "Tworzą przy tym 70 proc. wszystkich miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że pakiet MŚP to wynik przeglądu szeregu przepisów z różnych gałęzi prawa. "Szacujemy, że dzięki pakietowi MŚP w okresie 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł" - wyliczył.

Haładyj, odnosząc się do najważniejszych rozwiązań projektu, który przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wskazał na możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu wartość pracy małżonka. "Obecnie wynagrodzenie małżonka kosztem podatkowym nie jest, pomimo że każdej innej osoby już tak" - mówił. Zaznaczył, że jest to zmiana postulowana przez firmy rodzinne.

Projekt zakłada też, jak referował Haładyj, że jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł. Według wiceszefa MPiT to powinno zwiększyć przeżywalność firm.

Innym, "celowanym rozwiązaniem" jest zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI)uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji - mówił Haładyj. "ASI są świetnym źródłem kapitału dla przede wszystkim start-upów, które odznaczają się dużą inwestycyjnością, ale też zazwyczaj małą kapitalizacją" -argumentował. Chodzi, jak wyjaśnił, żeby zwiększyć wehikuły finansowe dla małych firm.

Prezentowane rozwiązania zakładają też skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni. Jest to rozwiązanie wprowadzone po to, by "nie premiować kontrahentów, którzy nie płacą swoim wierzycielom" - tłumaczył wiceminister. Zwrócił też uwagę na status "małego podatnika" w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro).

Rozwiązanie, które obejmuje blisko 5 mln pracowników i wpływa na ponad 1 mln pracodawców to - jak zaznaczył Haładyj - zniesienie bezwzględnego obowiązku pracodawcy zapewnienia szkoleń okresowych BHP pracownikom administracyjno-biurowym. "Podnosimy też do 50 pracowników (ponad dwukrotnie) limit pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP" - wyliczył.

Przepis, który ma - jak przekonywał wiceszef MPiT - urealnić system wezwań na badania kontrolne - zwolnień L4. "Chodzi o to, żeby te zwolnienia, które są krótkotrwałe, a które stanowią ponad 50 proc. wszystkich zwolnień chorobowych były możliwe do skontrolowania" - wyjaśniał. Podkreślił, że dzisiejszy system "podwójnego awizowania" jest kulawy, jeżeli chodzi o możliwość wyłapywania nieprawidłowości. Zaznaczył, że nie chodzi o zakazanie korzystania ze dobrodziejstw zwolnienia lekarskiego, tylko "urealnienie obecnie obowiązującego systemu weryfikacji tychże zwolnień".

Projektowane przepisy zakładają ponadto ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Jak mówił Haładyj, obecnie formularze są bardzo zróżnicowane - opracowują je samorządy, co utrudnia przedsiębiorcom, mającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.

Kolejna propozycja zawarta w projekcie to, jak mówił wiceszef MPiT, skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

Przewidziano też zmiany w funkcjonowaniu spółki z o.o. - których jest według Haładyja ponad 400 tys. Możliwe będzie np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone mają zostać również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.

Jak podkreślał we wtorek w Sejmie Dariusz Starzycki (PiS) projekt wyjaśnia "wątpliwości interpretacyjne" związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, wprowadza narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni. Zadeklarował oparcie klubu dla dalszych prac nad projektem. Również PO, choć nie bez zastrzeżeń, poparło dalsze procedowanie projektu. "Przedstawimy swoje propozycje, ale przedstawimy też ponownie przepisy, które zapewnią tę podstawę, a którą chodzi przedsiębiorcom. Czyli, że prawo powinno być stanowione rzetelnie" - zapowiedziała Maria Janyska (PO). Poparcie "wszystkich tych rozwiązania, które będę pomagać przedsiębiorcom" zadeklarował też Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna).