Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wniosek o przejęcie spółki PayUp należącej do Eurocashu, trafił do UOKiKdlahandlu.pl - 3 października 2018 10:41


Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejecie kontroli nad PayUp Polska z siedzibą w Komornikach. Wniosek wpłynął do UOKiK 1 października br. Sprawa jest w toku.

- Przedmiotem zgłoszenia do prezesa UOKiK jest koncentracja, polegająca na przejęciu przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. kontroli nad PayUp Polska S.A., należącą do grupy kapitałowej Eurocash; prowadzącą działalność m.in. w zakresie przetwarzania transakcji bezgotówkowych w Polsce – podaje UOKiK.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację innych usług z wykorzystaniem terminali POS. Polskie ePłatności zostały utworzone w 2010 r. przez kadrę zarządzającą firmy OPTeam. Od 2016 r. większościowym właścicielem Polskich ePłatności to Innova Capital, fundusz typu private equity działający w Europie Centralnej. OPTeam zachował mniejszościowy pakiet akcji Polskich ePlatnosci.