Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Żywiec Zdrój rozpoczyna kolejną odsłonę programu grantowegopr - 3 października 2018 15:08


Żywiec Zdrój S.A. rozpoczyna kolejną odsłonę programu grantowego. Nabór do „Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec Zdrój” rozpoczął się 1 października w trzech gminach Żywiecczyzny – Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska Górka.

Najważniejsze zasady – prostota i dostępność programu pozostają bez zmian. O grant mogą starać się szkoły, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne, które chcą realizować swoje pomysły na rzecz wspólnego dobra mieszkańców trzech wymienionych gmin. (W tym ostatnim przypadku konieczne będzie utworzenie nieformalnej grupy działania). Formalności zostały uproszczone do minimum. W większości przypadków wystarczy ze strony internetowej programu pobrać, wypełnić i wysłać pocztą lub mailem formularz zgłoszeniowy. Na każdym etapie składania wniosku można zasięgnąć konsultacji i uzyskać pomoc u organizatora programu. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej www.lis-zywiec-zdroj.pl. (O programie>dokumenty do pobrania).

Wraz z powiększeniem zasięgu programu do trzech gmin, zwiększa się pula grantów. W tym roku do podziału będzie aż 150 tys. zł. Zwiększa się również maksymalna wysokość grantów na poszczególne projekty i może wynieść nawet 10 tys. zł. W tym roku wprowadzamy kolejną kategorię konkursową. O granty będzie można więc powalczyć w jednym z czterech priorytetów: ekologia, promocja zdrowia, integracja i aktywizacja społeczności lokalne oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin objętych programem grantowym.

Nowością jest również podniesienie limitów na niektóre wydatki oraz możliwość sfinansowania kosztów własnych z tytułu zarządzania projektem. Ważną zmianą jest również uproszczenie punktacji stosowanej przy ocenianiu projektów. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia została obniżona z 60 do 30. Większy nacisk zostanie położony na promocję projektów. Wnioskodawcy planując swoje projekty, powinni natomiast pomyśleć o ich skutecznej promocji. W tym roku bowiem działania informacyjne związane z projektem będą punktowane znacznie wyżej niż w poprzedniej edycji.

Nabór projektów ruszył 1 października i zgodnie z regulaminem potrwa do 19 listopada 2018. Później organizatorzy będą mieli ok. miesiąc na ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Wyniki zostaną ogłoszone na początku stycznia, zaś realizacja projektów powinna się rozpocząć jeszcze w lutym i potrwa aż do 15 września 2019. To oznacza znaczne wydłużenie czasu realizacji projektów z 4 do prawie 8 miesięcy. Na rozliczenie projektów i złożenie sprawozdań grantobiorcy będą mieli czas do połowy listopada. 

W ubiegłym roku, podczas pilotażowej edycji programu w gminie Jeleśnia o granty ubiegało aż 26 kandydatów. 17 z nich uzyskało dofinansowanie. Ich realizacja trwała do maja tego roku.