Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK i KE chcą wysłuchać zdania konsumentów w sprawie ochrony konkurencji w UEdlahandlu.pl - 4 października 2018 10:52


Komisja Europejska, we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizuje debatę konsumencką, na której poruszany będzie między innymi temat podwójnej jakości żywności. Debata odbędzie się w Warszawie w dniu 18 października.

Jak przypomina UOKiK, Komisja Europejska opracowała pakiet zmian w regulacjach „Nowy ład dla konsumentów” („New deal for consumers”).

- Przed polityką ochrony konsumentów wciąż pojawiają się nowe wyzwania. Niedawne nadużycia na dużą skalę, dotykające konsumentów w całej UE, takie jak powszechne stosowanie przez banki nieuczciwych warunków umownych w umowach o kredyt hipoteczny, podważyły zaufanie do Jednolitego Rynku. Zapoczątkowało to debatę na temat tego, czy w UE funkcjonują odpowiednio silne mechanizmy, by skutecznie egzekwować przepisy dotyczące ochrony konsumentów i zapewnić rekompensatę poszkodowanym – informuje UOKiK.

W ramach tej inicjatywy w 2018 r. w państwach członkowskich organizowane są dialogi konsumenckie, oparte na indywidualnym podejściu do poszczególnych krajów. Celem spotkań jest wyjaśnienie obywatelom, co Unia Europejska robi dla nich jako konsumentów oraz wysłuchanie ich opinii na temat tego, jak UE może lepiej rozwiązywać ich problemy.

Polska będzie gospodarzem obywatelskiego dialogu konsumenckiego 18 października 2018 r. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Europejską we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tematyka wystąpień dotyczyć będzie oczekiwań i głównych wyzwań z polskiej perspektywy w odniesieniu do trzech zagadnień: dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, dyrektywy horyzontalnej w sprawie zasad ochrony konsumentów oraz podwójnej jakości produktów. W wydarzeniu udział weźmie zastępca dyrektora generalnego DG JUST Alexandra Jour‑Schroeder, a także inni przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji rządowej, organizacji konsumenckich i biznesowych oraz akademicy i dziennikarze.