Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w zarządzie grupy Carrefourdlahandlu.pl, za esmmagazine.com - 4 października 2018 11:17


Carrefour powołał Gérarda Lavinaya na nowego dyrektora wykonawczego dla oddziału we Włoszech. Lavinaya, na stanowisku dyrektora wykonawczego ds. towarów, dostaw i formatów w grupie Carrefour zastąpi François Melchior de Polignac, który będzie także członkiem komitetu wykonawczego grupy.

Jednocześnie Lavinay pozostanie członkiem komitetu wykonawczego grupy. Obie nominacje obowiązują od 1 października 2018 r.

Lavinay od 1980 roku pracował we francuskiej sieci hipermarketów Euromarché, gdzie zarządzał różnymi działami operacyjnymi jako szef łańcucha dostaw, dyrektor świeżych produktów i dyrektor supermarketów. W latach 2013-2017 nadzorował działalność Carrefour w Europie Północnej w Belgii, Polsce i Rumunii. W 2017 r. został mianowany dyrektorem wykonawczym ds. towarów, dostaw i formatów.

Natomiast Melchior de Polignac w 2017 roku został mianowany dyrektorem wykonawczym Carrefour ds. transformacji, merchandise i partnerstwa. Był członkiem działu fuzji i przejęć Carrefour, pełnił także rolę dyrektora supermarketów w Polsce. Był zaangażowany w projekt transformacji w Carrefour, następnie objął stanowisko dyrektora wykonawczego w Rumunii.