Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Bank zgodził się przedłużyć finansowanie dla Ruchu, spółka szuka inwestoradlahandlu.pl/Puls Biznesu - 5 października 2018 18:25


Lurena Investments B.V., właściciel sieci Ruch oraz Alior Bank podpisały 2 października 2018 r. umowę, która przewiduje kontynuację procesu wypracowywania programu restrukturyzacji dla Ruch SA oraz znalezienie docelowego inwestora dla spółki - poinformowała Joanna Dzwonkowska rzecznik prasowy spółki. Jak wynika z informacji prasowych, wkrótce może zmienić się prezes Ruchu, którym obecnie jest Igor Chalupec.

- Na mocy podpisanego porozumienia, Bank przedłuży udzielone finansowanie, co pozwoli na przygotowanie wspólnie z KPMG planu restrukturyzacji. Równocześnie strony uzgodniły zasady nadzoru nad spółką w okresie restrukturyzacji, w tym skład nowej, pięcioosobowej Rady Nadzorczej Ruch S.A. w restrukturyzacji – poinformowała Joanna Dzwonkowska.

Ruch od początku trzeciego kwartału boryka się z dużymi problemami finansowymi. W sierpniu ZPR Media, wydawca m.in. „Super Expressu” złożył wniosek do sądu o upadłość dystrybutora prasy, a Time o postępowanie sanacyjne. Z kolei sama spółka Ruch złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) w celu zawarcia układu częściowego.

7 września br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu Ruch i otworzył wobec spółki przyspieszone postępowanie układowe (PPU) w celu zawarcia układu częściowego obejmującego wyłącznie największych wydawców, posiadających wierzytelności w wysokości co najmniej 1 mln zł.

W drugiej połowie września Ruch wznowił regularne dostawy prasy, co wynika z zawarcia nowych umów z największymi wydawnictwami.

Ruch opublikował na stronie internetowej skład nowej rady nadzorczej. Zgodnie z uzgodnieniami weszło do niej dwóch przedstawicieli wskazanych przez głównego akcjonariusza, czyli Igora Chalupca - Janusz Korczyk, przewodniczący RN i Wojciech Wróblewski, a także dwie osoby wskazane przez Alior Bank - Seweryn Kowalczyk i Kamil Prokop oraz przedstawiciel wydawców prasy - Artur Sierant, prezes notowanej na NewConnect spółki Notoria Serwis.

Jak informuje Puls Biznesu, oznacza to, że kontrolę nad radą nadzorczą przejęli wierzyciele Ruchu. Teraz możliwe są zmiany w zarządzie spółki, w tym odwołanie Igora Chalupca z funkcji prezesa. Ten plan popierany jest nie tylko przez bank, ale też dużą część wydawców prasy, których Ruch jest winny łącznie 170 mln zł. Nie mają oni zaufania do obecnego szefa Ruchu i nie chodzi tu tylko o wielomiesięczne nie realizowanie płatności. Mimo tego, że od 2010 r. Ruch systematycznie tracił na działalności podstawowej, (łącznie ponad 0,5 mld zł), to jego władze z tytułu zarządzania spółką zainkasowały około 55 mln zł. Ponadto, w 2011 r. Ruch wydał 204 mln zł na obligacje swojego właścicoela, czyli Lureny Investments. Spółka do dziś ich nie wykupiła, a na koniec ubiegłego roku z tego tytułu była winna Ruchowi 237,9 mln zł.

Jak ocenia Puls Biznesu, poszukiwanie nowego inwestora dla dystrybutora prasy może być trudne. Gazeta przypomina, iż poprzedni właściciel Ruchu, fundusz Eton Park, bez sukcesu szukał inwestora dla Ruchu przez kilka lat, a potencjalna cena oscylowała zaledwie wokół 30 mln zł. Było to dwa lata temu, od tamtej pory kondycja spółki znacznie się pogorszyła.