Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GUS: Ceny we wrześniu wyższe o 0,2 proc.GUS - 8 października 2018 09:38


Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).

W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8).