Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Były prezes Małpki w radzie nadzorczej TXMdlahandlu.pl - 11 października 2018 19:23


Z rady nadzorczej TXM odwołano Grzegorza Dobkowskiego, a powołano Zenona Dąbrowskiego. Sławomir Lachowski złożył natomiast rezygnację z pełnienia funkcji członka rady. W jego miejsce rada powołała w swój skład Janusza Lella.

Zenon Dąbrowski ukończył studia o kierunku menedżerskim na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGH (wcześniej SGPiS) uzyskując tytuł magistra ekonomii. Posiada tytuł biegłego rewidenta (nr dyplomu 9800). Karierę zawodową rozpoczynał w roku 1993 w Pekao S.A. W latach 1993-1998 był zatrudniony w Arthur Andersen w dziale Audytu, a następnie w dziale Doradztwa Inwestycyjnego. W roku 1999 w GTS (Pronet Communications) zajmował stanowisko Menedżera ds. Planowania Strategicznego. W latach 1999-2008 w funduszu private equity DBG Eastern Europe zatrudniony jako Menedżer Inwestycyjny/Dyrektor Inwestycyjny, od roku 2008 w funduszu ARX Equity Partners jako Dyrektor Inwestycyjny, a od 2012 roku dodatkowo jako CFO wszystkich funduszy zarządzanych przez ARX. Od czerwca 2018 roku w 21 Concordia LP jako Dyrektor Inwestycyjny/CFO. Był członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu Ergis S.A. Zasiada również w organach spółek pozagiełdowych.


Janusz Lella ukończył Politechnikę Warszawską, Instytut Inżynierii Chemicznej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. W okresie od maja 2015 r. do października 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Małpka S.A. Od września 2013 r. do listopada 2014 r. zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego formatu supermarket Pierekrestok w X5 Retail Group (Rosja). W latach 2009-2012 pełnił także funkcję prezesa zarządu w Castorama Polska. Ponadto, jako niezależny konsultant biznesowy, zarządzał różnymi projektami handlowymi, m.in. SPAR Middle Volga w Rosji, Rahat (ANC Group Ltd.) w Azerbejdżanie, ADD Pharmacy na Ukrainie. Od połowy 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Black Red White S.A. w Polsce oraz członkiem Rady Dyrektorów M.Video w Rosji.