Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Przejęcie na rynku marketingu sensorycznego: IMS kupuje APR Mediadlahandlu.pl - 15 października 2018 17:49


Zarząd IMS podpisał z właścicielami katowickiej spółki APR Media ostateczną umowę inwestycyjną, dzięki której przejął 100 proc. jej udziałów. Wartość transakcji wynosi 3,75 mln zł.

APR zajmuje się świadczeniem usług audiomarketingu w segmencie ekonomicznym w oparciu o ponad 3.000 lokalizacji abonamentowych. - Transakcja oznacza dla Grupy IMS istotne wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w segmencie ekonomicznym i wiąże się z możliwością sprzedaży szerokiego portfolio usług Grupy IMS przez APR, dotychczas przez tę spółkę nie świadczonych – informuje IMS.

 IMS zgodnie z wcześniej ujawnioną publicznie zapowiedzią, poszukuje wartości dodanej dla akcjonariuszy poprzez transakcje M&A. Przejęcie APR jest potwierdzeniem tych działań i stanowi konsekwencję podpisanego term sheet w dniu 9 sierpnia br. z właścicielami spółki.

 IMS zapłaci 3,75 mln zł za 100% udziałów APR. Wynagrodzenie to może ulec zmianie, gdyż ostatecznej umowie inwestycyjnej towarzyszą klauzule earn-out, które mogą spowodować jego podwyższenie lub obniżenie. Jest ono zależne od wyników finansowych wygenerowanych przez APR w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 roku.

 W skrajnie pozytywnym przypadku, jeżeli APR uzyskałby w ww. okresie co najmniej 1,6 mln zł zysku netto, to IMS wypłaciłby dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 4,8 mln zł. W skrajnie negatywnym przypadku, jeżeli APR uzyskałby w ww. okresie nie więcej niż 400 tys. zł zysku netto, to dotychczasowi udziałowcy APR, będą zobowiązani do zapłaty IMS kwoty 750 tys. zł z wynagrodzenia wypłaconego przy podpisaniu umowy inwestycyjnej (zwrotu części z 3,75 mln zł).

 Ponadto dotychczasowi właściciele APR Media będą mieli prawo do ¼ zysku netto spółki za cztery kolejne okresy obrachunkowe w latach 2020-2024 (począwszy od pierwszego okresu, wyznaczonego na 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021).

 IMS do tej pory specjalizował się głównie w świadczeniu usług marketingu sensorycznego dla klientów z segmentu premium. Natychmiastowym efektem przejęcia APR Media jest powiększenie liczby lokalizacji audiomarketingowych Grupy IMS. APR Media posiada nieco ponad 3.000 lokalizacji, co oznacza, że wraz z nimi, Grupa IMS będzie miała łącznie około 17.000 lokalizacji abonamentowych.

 APR Media współpracuje z wieloma klientami abonamentowymi - m.in. Toyota, Ferrari, Mercedes Benz, Katowice Airport, Avon i King Cross. Niemal całość sprzedaży APR Media pochodzi wyłącznie ze świadczenia usług abonamentowych.

 - Naszym celem jest konsolidacja rynku marketingu sensorycznego nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach poprzez dołączanie na partnerskich zasadach mniejszych, rentownych podmiotów do Grupy IMS. Te podmioty, które będą wolały pójść własną drogą, muszą się liczyć z ostrą walką konkurencyjną z naszej strony – ujawnia Michał Kornacki, prezes zarządu IMS. Kolejnym efektem integracji APR Media jest zwiększenie zespołu sprzedażowego. Łącznie w całej Grupie IMS segmentem ekonomicznym będzie opiekować się w 2018 roku kilkanaście osób, a w 2019 roku planowane jest powiększenie zespołu sprzedażowego dla tego segmentu do około 30 osób i silny rozwój w tym obszarze.

Pod względem wyników finansowych APR Media jest podmiotem o wiele mniejszym niż Grupa IMS. APR Media miała 2,3 mln zł przychodów ze sprzedaży netto i 0,4 mln zł zysku netto w 2017 roku. Dla porównania - w tym okresie Grupa IMS wygenerowała ponad 48 mln zł sprzedaży i prawie 8 mln zł zysku netto.

- APR Media posiada zdrową strukturę bilansu, rentowności operacyjne ma zbliżone do nas, a rozmiarem biznesu i dynamiką wzrostu przypomina trochę Grupę IMS sprzed wielu, wielu lat. Niewielka skala działalności sprzyja dynamicznym, trzycyfrowym wzrostom, które powinny być kontynuowane. Wedle naszych szacunków APR Media, po dołączeniu do Grupy IMS powinien osiągnąć 1,0-1,3 mln zł zysku netto w okresie 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 roku – ujawnia Piotr Bielawski, wiceprezes zarządu IMS, odpowiedzialny za finanse i transakcje M&A.