Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sąd w Olsztynie zwraca się do Sądu Najwyższego z pytaniem o zakaz handludlahandlu.pl - 18 października 2018 14:05


W Biuletynie Sądu Najwyższego z 10 października opublikowano pytania, które został skierowane do Izby Karnej SN. Jedno z nich dotyczy zakazu handlu.

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego brzmi"
„Czy przeważająca działalność, o której jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i w święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 305), to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest aby była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden ze wskazanych tam asortymentów?”

Sprawa ma zostać rozpoznana 19 grudnia 2018 roku.