Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

FRSiH 2018: Gospodarkę powinni kształtować konsumenci a nie ustawodawcadlahandlu.pl - 16 listopada 2018 14:29


– W gospodarce wolnorynkowej działa prawo popytu i podaży, a wyznaczają je przedsiębiorcy i producenci. Zapisy w Konstytucji Biznesu są jasne: co nie jest zabronione, jest dozwolone. Praktyka pokazuje jednak, że stoi to w sprzeczności z działaniami ustawodawcy - mówił Tomasz Kaczyński, partner, Szef Zespołu Prawa Żywnościowego, Praktyka Life Sciences z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, podczas debaty "Pop czy jazz – jaki nurt zwycięży na krajowej scenie detalicznej?" na XI FRSiH.

– Zakaz handlu w niedziele jest tu oczywiście flagową ustawą, ingerującą w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. To daleka ingerencja w rynek. Na to nakłada się jeszcze interpretacja, a często właściwie nadinterpretacja, urzędnicza – PIP zamiast pomagać przedsiębiorcom pokazuje im swoją wyższość. Odchodzimy więc od gospodarki dyktowanej przez konsumenta na rzecz rynku kształtowanego przez prawo – wyjaśnił ekspert. 

Cała relacja z debaty TUTAJ