Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Braintri i iCompass łączą siłydlahandlu.pl - 19 listopada 2018 10:22


Braintri i iCompass, wiodące polskie fintechy, tworzące rozwiązania dla największych banków i instytucji płatnościowych na świecie, rozpoczęły proces połączenia i przygotowania wspólnej oferty dla szeroko pojętej branży finansowej. Połączenie umożliwi Braintri dalszą ekspansję produktową i wyjście na rynki zagraniczne. Do czasu pełnego połączenia, na poziomie operacyjnym, oba zespoły będą działać pod dotychczasowymi markami. W planie jest zmiana nazwy.

Braintri uczestniczy w rozwoju aplikacji mobilnych dla największych polskich banków, PKO Banku Polskiego i mBanku. Zespół wsparł tworzenie polskiego standardu płatności mobilnych BLIK. Obecnie wdraża hub PSD2 w standardzie Polish API dla KIR. Oprócz tego Braintri stworzyło technologię płatności mobilnych bazująca na tokenizacji i protokole Bluetooth, z licznymi możliwościami zastosowań, m.in. w IoT, smart city, kontroli dostępu i programach lojalnościowych (Jiffee jest współfinansowane przez NCBiR) i Biffee, platformę big data stworzoną w odpowiedzi na wyzwania związane z otwartą bankowością.

iCompass dostarcza oprogramowanie dla głównych europejskich banków i międzynarodowych organizacji płatniczych, w tym dla Mastercard Payment Transaction Services. Firma jest dostawcą technologicznym pierwszej polskiej platformy mPOS i twórcą uniwersalnego gatewaya płatniczego Octopus Payment Hub.

Po połączeniu z iCompass Braintri skupi się na trzech głównych liniach produktowych: aplikacjach mobilnych, rozwiązaniach big data i płatnościach bezstykowych. Dodatkowo planuje rozwijać swoje kompetencje w zakresie insurtechu. Kierunki ekspansji geograficznej to przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, region Bliskiego Wschodu i Azji oraz Stany Zjednoczone.

– Połączenie oznacza istotny krok w strategii Braintri wejścia na międzynarodowe rynki. Dzięki połączeniu zespołów Braintri zwiększa zdolność do realizacji dużych projektów i rozwoju własnych produktów. W szczególności wdrażany przez iCompass uniwersalny hub płatniczy oraz platforma mPOS idealnie wpisują się w strategię rozwoju Jiffee, naszej autorskiej platformy płatności mobilnych – powiedział Wojciech Zatorski, wiceprezes Braintri.

Podstawą działalności założonego ponad pięć lat temu Braintri są produkty i usługi dla sektora bankowego oraz własne technologie – płatnościowa i big data. Po połączeniu z iCompass warszawskie biuro Braintri zatrudnia 80 inżynierów. 

iCompass od siedmiu lat realizuje projekty informatyczne i doradcze w obszarze płatności elektronicznych i systemów mobilnych. Specjaliści iCompass prowadzą wdrożenia systemów transakcyjnych i rozliczeniowych, zarządzania siecią terminali POS, portali i aplikacji mobilnych, a także doradzają uczestnikom rynku finansowego.