Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zmiany w radzie nadzorczej Polomarketudlahandlu.pl - 19 listopada 2018 11:55


W KRS spółki Polomarket zarejestrowano zmianę polegającą na wykreśleniu z rady nadzorczej
Jarosława Dubińskiego i Anny Witkowskiej oraz Danutę Pawlak. W ich miejsce wpisano Macieja Boryczko i  Pawła Kwiatkowskiego oraz Rafała Mielcarka.


Polomarket to polska sieć supermarketów, zbudowana od podstaw z zaangażowaniem wyłącznie polskiego kapitału. Działa od 1997 roku, od sieci 27 sklepów, dziś liczy blisko 280 placówek na terenie całej Polski.