Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Szwajcarska sieć Coop z systemem oznaczeń o alergenachdlahandlu.pl - 11 grudnia 2018 10:16


Szwajcarska sieć handlu detalicznego Coop współpracuje z NiceLabel, producentem oprogramowania do projektowania etykiet i systemów zarządzania etykietami. Celem jest poprawa wydajności i procedur etykietowania w zakładach i sklepowych piekarniach.

Współpraca obejmuje projektowanie, zarządzanie, utrzymanie jakości oraz produkcję etykiet żywności, zawierających informacje o alergenach, składzie i wartości odżywczej, przedstawione w spójny i identyfikowalny sposób.

Coop to druga pod względem wielkości sprzedaży sieć sklepów detalicznych w Szwajcarii. Firma stosuje już system zarządzania etykietami NiceLabel w swoich zakładach produkcyjnych. W ramach najnowszej współpracy, w trosce o poprawę dokładności etykietowania i bezpieczeństwa żywności, Coop wprowadza rozwiązania NiceLabel do sieci swoich 45 piekarni.
System NiceLabel pozwala Coop na standaryzację procesu etykietowania, usunięcie ewentualnych niespójności oraz usprawnienie procesów biznesowych i poprawę jakości podczas projektowania i druku etykiet produktowych i opakowaniowych.

– Nie możemy ignorować wyzwań dla branży, wynikających z konieczności informowania o alergenach na etykietach produktów. Dbamy o to, by wszelkie produkty spożywcze, przygotowywane w sklepie, opatrzone były przejrzystymi i jednolitymi etykietami z informacją o składnikach i potencjalnych czynnikach alergizujących. Temu właśnie służy objęcie systemem NiceLabel naszych 45 piekarni sklepowych – podsumowuje Didier Gremaud, dyrektor Coop ds. procesów IT ERP w spółkach produkcyjnych.

System zarządzania etykietami NiceLabel zostanie zintegrowany z istniejącym w Coop systemem SAP. Każdy zakład produkcyjny i piekarnia może produkować własne etykiety, ale system zarządzania dokumentami jest scentralizowany. Oznacza to, że tylko określeni użytkownicy mogą wprowadzać zmiany. Skutkuje to większym bezpieczeństwem obiegu informacji, pozwalając na terminowe i spójne etykietowanie. Coop może teraz używać uniwersalnych szablonów, które zachowują prawidłowy, zatwierdzony format etykiety – niezależnie od typu drukarki i jej rozdzielczości druku.

– Zastosowanie rozwiązań NiceLabel pozwoliło na cyfryzację naszych procesów i zlikwidowało obciążenie działu IT przy każdorazowej zmianie etykiety. Przedtem posiadaliśmy wiele różnych interfejsów dla wielu odmiennych rozwiązań przeznaczonych do drukowania. Obecnie korzystamy z jednolitego rozwiązania, jednego punktu dostępu do systemu i jednego interfejsu. System zarządzania dokumentacją (Document Management System) NiceLabel rejestruje wszystkie działania, które możliwe są do zidentyfikowania, i pełni kluczową rolę w naszych procedurach kontroli jakości – dodaje Didier Gremaud.

System zarządzania etykietami NiceLabel jest również dostępny w Label Cloud – pierwszym na świecie systemie zarządzania etykietami, działającym w chmurze publicznej.