Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Piotr i Paweł: Obecna sytuacja jest dużym wyzwaniemdlahandlu.pl - 10 stycznia 2019 14:44


- Za zgodą sędziego komisarza w postępowaniu sanacyjnym spółki Piotr i Paweł Detal w restrukturyzacji, zarządca odstąpił od umowy najmu lokalu w Pabianicach. Decyzja podyktowana była brakiem uzasadnienia ekonomicznego kontynuowania działalności w tym lokalu - poinformował portal dlahandlu.pl rzecznik sieci, komentując zamkniecie placówki w CH Echo w Pabianicach w asyście policji.

O konfliktowej sytuacji poinformował lokalny serwis zyciepabianic.pl

W obecnej sytuacji zarząd Piotra i Pawła zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności związanych z zakończeniem działalności w tej lokalizacji oraz odzyskaniem należności od spółki, która prowadziła w tym lokalu sklep pod szyldem Piotr i Paweł - poinformował zarządca Piotra i Pawła. 

Jednocześnie zarząd Piotra i Pawła przyznał, że sytuacja z którą obecnie się styka, jest dużym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron. - Nie możemy jednak pominąć faktów, które są następujące – od wielu miesięcy spółka z Pabianic zalegała z płatnościami wobec spółek grupy Piotr i Paweł, a jej dług urósł do kilku milionów złotych. W trakcie podejmowanych rozmów, Piotr i Paweł przedstawił kilka rozwiązań tej sytuacji, jednak żadne z nich nie zostało zaakceptowane przez drugą stronę. Brak płatności ze strony zadłużonej spółki powodował narastanie zobowiązań wobec wynajmującego i dalsze pogłębianie problemów w tej lokalizacji. W konsekwencji została podjęta decyzja o zakończeniu działalności w Pabianicach. Na podstawie zgody sędziego komisarza, zarządca sanacyjny odstąpił od umowy najmu tego lokalu, a Piotr i Paweł zobowiązany jest do jego zwrotu wynajmującemu. W tej sytuacji przedstawiciele naszej firmy stawili się w sklepie w Pabianicach w celu zabezpieczenia należącego do spółek towary i przygotowania lokalu do zwrotu na rzecz wynajmującego. W naszej ocenie dołożyliśmy wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać tę sytuację - napisano w oświadczeniu.

Obecnie do sieci należą 84 placówki.