Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

BAS: Odbiór społeczny zaostrzenia zakazu handlu może być negatywny (zobacz analizę)dlahandlu.pl - 12 stycznia 2019 17:26


W ocenie dr Jolanty Adamiec, specjalisty ds. systemu gospodarczego z Biura Analiz Sejmowych "wyeliminowanie możliwości „obchodzenia” przepisów o zakazie handlu powinno mieć wydźwięk pozytywny", ale "biorąc pod uwagę, że przez dużą i stale rosnącą grupę społeczeństwa zakaz handlu w niedziele postrzegany jest negatywnie, odbiór społeczny takiej zmiany będzie raczej niekorzystny - czytamy w opinii oceniajacej skutki zmiany ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, umieszczonej na stronie sejm.gov.pl

W opinii dr Adamiec pojawia się stwierdzenie, że "najbardziej dotkniętą przez nowelizację będą małe sklepy (i ich pracownicy, z wyjątkiem właścicieli i ich rodzin), które i tak – jako jedyne podmioty w handlu detalicznym – w wyniku ustawy odnotowały już straty w udziale w rynku".

Jak czytamy w opinii: "Celem opiniowanego projektu jest uszczegółowienie i doprecyzowanie przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w taki sposób, aby przepisy te nie budziły zgłaszanych wątpliwości interpretacyjnych, a także, aby nie dochodziło do korzystania z wyłączenia spod zakazu handlu na podstawie wątpliwych przesłanek przez niektórych przedsiębiorców."

- Cele projektu zostaną osiągnięte przede wszystkim poprzez zmianę art. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, wskutek czego z wyłączenia spod zakazu handlu nie będą mogły korzystać placówki powołujące się na sprzedaż wyrobów tytoniowych jako uprawniających do prowadzenia działalności w niedzielę oraz placówki, dla których jedną z form działalności są usługi pocztowe - napisano.

- Poprzez dodanie dwóch nowych ustępów do art. 6 obowiązującej ustawy, następuje rozszerzenie możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy członków najbliższej rodziny przez przedsiębiorców będących osobą fizyczną, prowadzących handel osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek - czytamy w opinii.

W ocenie skutków zapisano:

"Projektowana regulacja nie ma bezpośredniego istotnego wpływu na sektor finansów publicznych. 
Autorzy projektu nie podają szacunków, jak duża część placówek handlowych korzysta z wyłączeń. Doniesienia medialne pozwalają przypuszczać, że głównym beneficjentem – dzięki umowie z „Pocztą Polską” – jest sieć sklepów „Żabka”.(...) Tego typu małe sklepy jak dotychczas najbardziej ucierpiały na zakazie handlu w niedziele. Z analizy badań przeprowadzonych przez spółkę Nielsen, wynika że w okresie od stycznia do lipca br. w małych sklepach sprzedaż zmalała o 1,1%, podczas gdy w średnich sklepach spożywczych wzrosła o 7,2%, a w dyskontach o 8,1%. Największym wygranym okazały się stacje benzynowe, które zanotowały wzrost sprzedaży o 13%. (...). Poprzez poszerzenie oferty handlowej, a często również przebudowę stacji, stały się one alternatywnym kanałem zakupowym dla tych klientów, którzy nie chcą zrezygnować z  zakupów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ceny na stacjach benzynowych są wyższe niż w większości placówek handlowych. Potencjał stacji jest ogromny, wśród dostępnych produktów największym zainteresowaniem cieszą się: alkohol i  papierosy.
Należy się spodziewać, że wyeliminowanie kolejnej grupy małych sklepów z  możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w niedziele pogłębi negatywne wyniki ekonomiczne tej grupy przedsiębiorców."

W opinii wskazano, że "z czasem głosy przeciwne zakazowi handlu w niedziele zaczynają przeważać nad głosami go popierającymi. Najnowsze, przeprowadzone 27 listopada przez IBRiS badania na grupie 1100 Polaków odnoszą się do zakazu handlu we wszystkie niedziele i pokazują przewagę przeciwników takiego rozwiązania. 68% ankietowanych jest przeciwnych wprowadzeniu całkowitego zakazu handlu w niedziele (w tym 45% zdecydowanie, a 23% raczej przeciwnych), podczas gdy 28% popiera to rozwiązanie (w tym 19% zdecydowanie, a 9% raczej popiera). Badania te pokazują także szersze spektrum, odnosząc się do wyborów politycznych ankietowanych: 32% z nich wskazuje, że postulat przywrócenia handlu w niedzielę zachęciłby ich do głosowania na daną partię, a 35% - zniechęcił, choć 33% nie ma w tej sprawie zdania. Z badań wynika także, że aż 42% ankietowanych wyborców PiS chciałoby, by w przyszłości zakaz handlu został całkowicie zniesiony. Oczekuje tego także 77% zwolenników SLD, 53% wyborców Kukiz’15 oraz 60% popierających Koalicję Obywatelską.
Jednocześnie 47% respondentów uznaje, że dziś obowiązujące przepisy (dwie niedziele handlowe w miesiącu) są rozwiązaniem optymalnym, które powinno być kontynuowane. Biorąc zaś pod uwagę, że zdecydowana większość społeczeństwa jest przeciwna całkowitemu zakazowi handlu w niedziele można oczekiwać, że także nakładanie dalszych ograniczeń nie spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym.

Poniżej pełna analiza BAS