Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Adalmar automatyzuje proces dystrybucji prasydlahandlu.pl - 15 stycznia 2019 12:58


Systemy wspomagające dystrybucję prasy autorstwa Infover (dawniej Kolporter Info)  automatyzują pracę firmy Adalmar – dostawcy prasy dla Polonii m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii i Hiszpanii.

Wdrożony system wspiera sprzedaż, automatyzuje łańcuch dostaw oraz wspomaga obszar dystrybucji. – Nasz system, oprócz szeregu funkcjonalności, związanych z usprawnianiem procesu kolportażu prasy, dostarcza informacji o dostawach, towarach. Posiada narzędzia do zarządzania bazami klientów i ich punktami oraz zawiera przeliczniki cenowe, które są bardzo pomocne przy rozliczeniach transakcji zagranicznych – mówi Adam Jęczmiński, analityk i projektant z firmy Infover.

Dodatkowo w firmie Adalmar Infover wdrożył narzędzia wspomagające przyjmowanie i identyfikację zwrotów automatyzujące pracę magazynu. – W tradycyjnej metodzie pracownik magazynu potrzebuje dokumentu w postaci wydruku, na podstawie którego umieszcza konkretną partię towaru na półce punktu sprzedaży. Takie rozwiązanie wymaga żmudnej pracy wykonywanej przez magazynierów i może przyczyniać się do pomyłek. Dostarczone przez nas rozwiązanie dzięki wykorzystaniu elektronicznych wyświetlaczy nie tylko minimalizuje ryzyko popełniania błędów, ale także efektywnie zarządza zasobami ludzkimi – tłumaczy Adam Jęczmiński.

Wdrożone rozwiązania wspomagają działalność przedsiębiorstwa w jego newralgicznych obszarach: dystrybucji prasy komplementacji oraz obsługi zwrotów. Zapewniają przejrzystość sprzedaży i przyczyniają się do rozwoju firmy.

Firma Adalmar to największy dystrybutor prasy polskiej na terenie Europy Zachodniej. Zaopatruje w prasę m.in. Ambasadę Polską w Berlinie oraz Instytuty i Konsulaty Polskie.