Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W jakiej kondycji finansowej jest Bać-Pol?dlahandlu.pl - 23 stycznia 2019 12:06


Spółka Bać-Pol już od kilku lat notuje spadki przychodów. W 2015 r. firma sprzedała towary za ponad miliard zł, a w 2017 r. za 812 mln zł.

Przypomnijmy, 31 grudnia 2018 r. sąd otworzył postępowanie sanacyjne w stosunku do spółki BAĆ-POL S.A. w Rzeszowie i wyznaczył zarządcę w osobie spółki Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro w Mielcu.

Firma Bać-Pol w ciągu trzech lat notowała sukcesywny spadek przychodów. Firmy nie złożyły jeszcze sprawozdań za 2018 r., ale możemy poznać poziom przychodów firm za 2017 r. Sprzedaż spółki za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r. wyniosła 812 164 104 zł, rok wcześniej było to 997 392 634 zł, a w 2015 r. 1 052 512 869 zł.