Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lewiatan Podlasie z nowym prezesemdlahandlu.pl - 25 stycznia 2019 13:57


Dariusz Krakowski zastąpił Aldonę Kulińską-Zygmunt na stanowisku prezesa zarządu spółki Lewiatan Podlasie.

Dariusz Krakowski poprzednio pracował w takich spółkach jak: Podlaskie Zakłady Zbożowe, Jutrzenka Colian czy Delecta.

Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca kupców, prowadzących działalność handlową. Szacunkowe obroty sieci za 2018 r. wyniosły 12,5 mld zł, tj. 9% wzrostu do ubr., podczas gdy w poprzednich dwóch latach przyrastały rokrocznie o około 11%. W ujęciu LfL obrót detaliczny wzrósł o ponad 3,2%, a liczba zrzeszanych sklepów przekroczyła 3.200.