Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Polska będzie pierwszym krajem na świecie, gdzie w każdym punkcie można zapłacić zbliżeniowodlahandlu.pl - 28 stycznia 2019 11:18


Wg danych Visa już ponad 99,9 proc. terminali płatniczych używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe. Udział płatności zbliżeniowych przy użyciu polskich kart w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych w punktach sprzedaży na terenie naszego kraju zbliżył się do poziomu 85 proc.

Popularyzacja płatności zbliżeniowych jest trendem obserwowanym na wielu rynkach, ale Polska i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry) przodują pod tym względem na świecie (wszystkie te państwa zajmują miejsca w globalnej czołowej szóstce pod względem popularności płatności zbliżeniowych). Jednocześnie dane Europejskiego Banku Centralnego plasują Polskę w ścisłej czołówce krajów o najniższym udziale transakcji oszukańczych w całym obszarze SEPA.

- W najbliższych tygodniach Polska stanie się pierwszym krajem na świecie, w którym zbliżeniowo będzie można zapłacić w każdym fizycznym punkcie sprzedaży” – mówi Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa w Polsce i na Węgrzech.

Fundacja Polska Bezgotówkowa, której współzałożycielem jest Visa, wspiera rozwój sieci akceptacji w Polsce. W ramach prowadzonego Programu Polska Bezgotówkowa, Fundacja oferuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy. Równolegle przez cały czas trwania Programu Fundacja prowadzi intensywne działania informacyjno-edukacyjne kierowane do przedsiębiorców i posiadaczy kart. Visa wnosi do Programu Polska Bezgotówkowa wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz wkład finansowy. Wyniki badania zrealizowanego w ramach Inkubatora Innowacji Visa w Warszawie, dotyczącego barier we wprowadzaniu terminali płatniczych u mikroprzedsiębiorców, pomogły Fundacji Polska Bezgotówkowa w pracach nad strategią marketingową Programu.

Wcześniej Visa stworzyła i wdrożyła w Polsce, wyjątkowy w skali europejskiej, ogólnorynkowy program „Kartą Visa zapłacisz wszędzie”, który w latach 2010-2015 przyczynił się do podwojenia liczby terminali w Polsce. W rezultacie Polacy mogą dokonywać płatności bezgotówkowych, w tym zbliżeniowych, w większej liczbie punktów handlowo-usługowych. Jak pokazują wyniki raportu Digital Payments Study 2017 przygotowanego na zlecenie Visa,  86% polskich konsumentów dokonało płatności zbliżeniowej (wzrost o 5 p.p. w ciągu 12 miesięcy).

Co ważne, wprowadzenie płatności zbliżeniowych otworzyło drogę dla płatności mobilnych. Wyniki ww. badania pokazują, że już niemal 90% polskich konsumentów spośród tych, którzy dokonali płatności zbliżeniowej, sądzi, że w ciągu trzech lat zapłaci smartfonem.