Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Co czwarty polski przedsiębiorca działa w handlu. Muszkieterowie namawiają na franczyzędlahandlu.pl - 31 stycznia 2019 11:06


Z raportu Polskiej Rady Biznesu pt. „Przedsiębiorca odczarowany” wynika, że w 2017 r. 165 tys. polskich przedsiębiorców, większość swoich dochodów czerpało z handlu hurtowego lub detalicznego.

Handel to główna branża w której działają krajowi właściciele firm (26,6 proc.). O jedną trzecią mniej przedsiębiorców działa w budownictwie, a o połowę mniej w różnych branżach przetwórstwa przemysłowego. 

W 2017 roku w Polsce działało 662 tys. przedsiębiorców, często będących szefami kilku firm jednocześnie. W tym okresie w Polsce funkcjonowało 884 tys. zarządzanych przez nich podmiotów gospodarczych, przyczyniając się tym samym do wypracowania 35 proc. PKB Polski w 2016 r. I jest to wyższa kwota niż ta, wypracowana przez wszystkie pozostałe grupy przedsiębiorstw razem wzięte.

- Grupa Muszkieterów również wierzy w możliwości przedsiębiorcze Polaków, dlatego zachęca ich do skorzystania z modelu franczyzowego - podają przedstawiciele firmy.

Warunkiem przystąpienia do Grupy Muszkieterów jest wkład własny w wysokości minimum 400 tys. złotych. Kwota ta stanowi kapitał początkowy, niezbędny do uruchomienia działalności. Grupa Muszkieterów zapewnia, że nowym przedsiębiorcom udziela m.in. pomocy w wyborze lokalizacji sklepu i opracowaniu jego projektu, wsparcia w doborze wyposażenia, budowie placówki czy przygotowaniu sklepu do otwarcia.

W Grupie Muszkieterów za rekrutację i szkolenia franczyzobiorców odpowiada Mirosław Szawerdo, właściciel sklepów Intermarché w Dębnie i Myśliborzu.